Intervisie

Leren leren van en met elkaar

Intervisie is een vorm van leren met een groep van gelijkgestemde collega’s (bestaande uit drie of meer personen) die regelmatig bijeenkomen. In een gestructureerd overleg wordt van elkaar geleerd om zo functioneren op niveau te houden en/of uit te bouwen.

Collega’s helpen je om je bestaande beeld over vraagstukken in je werk te toetsen aan het beeld wat zij van je krijgen als ze je horen praten over dat onderwerp. Doordat ze je al vragend uitnodigen tot een scherpe analyse van je vraagstuk, dagen ze je uit een ander of scherper beeld te vormen. Hierdoor krijg je verschillende invalshoeken en alternatieve scenario’s van handelen. Op een gestructureerde manier proberen zij zo creatieve oplossingen te vinden voor vraagstukken die niet zo eenvoudig op te lossen lijken. In iedere sessie kijken we ook naar welke talent, kwaliteiten en competenties de probleemeigenaar al in zich herbergt om de situatie tot een goed einde te brengen.

Doelgroep

Collega’s en hogere of lagere hiërarchische levels die veelal tegen dezelfde vraagstukken aanlopen en van elkaar kunnen leren.

Resultaat

 • De groep heeft kennis van hoe een intervisieproces verloopt
 • Je bent in staat analytische vragen en verdiepende vragen stellen
 • Je kunt boven het proces te helicopteren en evalueren in het moment
 • Je vermogen tot zelfontwikkeling groeit: meer inzicht in eigen denk- en handel patronen
 • Een sfeer van collegialiteit treedt op en verbinding groeit
 • Gesprekstechnieken ontwikkelen zich naar een hoger niveau

Inhoud

Er kan gewerkt worden met meerdere methoden van intervisie. Denk bijvoorbeeld aan: de incidentmethode, de Balintmethode of de Socratische methode, etc.

Wanneer kan Intervisie gebruikt worden? Het kan bijvoorbeeld gaan om:

 • Een situatie waarin je effectiever had willen en kunnen zijn;
 • Situaties waaraan je steeds moet terugdenken of waarin je boos bent geworden;
 • Een actueel vraagstuk dat nog alle kanten uit kan gaan en je niet weet hoe je dit aan kan pakken;
 • Een toekomstig vraagstuk waarvan je weet dat het spannend zal zijn;
 • Vraagstukken rondom taken, planning, ontwikkeling, en omgang met collega’s, medewerkers en management etc.;
 • Levensthema’s, carrière keuzes, ethische dilemma’s en andere (moeilijke) beslissingen;
 • Persoonlijke vraagstukken rondom leiderschap, zelfsturing, assertiviteit en balans tussen werk en privé.

Tijdsinvestering

Voor de start: een 1-daagse training

Daarna nog enkele middagen ondersteuning van de procesbegeleider/facilitator van VisiePoint gebruik gemaakt kan worden alvorens de groep zelfstandig kan werken (evt. met begeleiding van een interne HRM’er of andere begeleider). Zo wordt er behalve op de inhoud meedenken ook een appél gedaan op vaardigheden om een proces te begeleiden.

Je hoort snel van ons

Contact opnemen

agsdix-smt2-phone-android

+31(0)6 53 706 242

agsdix-fas fa-map-signs

Zimmermanhof 8, 6952 HT Dieren

agsdix-fas fa-user-clock

Welkom op afspraak