Visie, Missie, Kernwaarden

Onze leidraad en waar we voor staan

Onze Visie (waar we voor gaan)

Ons streven is om ontwikkelingstrajecten de essentiële katalysator te laten zijn voor het ontwikkelen van nieuw gedrag van professionals in werk én leven. We delen samen onder de waterspiegel (open en soms kwetsbaar) wat er echt in eenieder omgaat. Zo creëren we een veilig werkklimaat en effectieve samenwerking.

Onze Missie (waar we voor staan)

We focussen op het gekozen leerdoel, confronteren, erkennen, belonen nieuw én vertrouwd gedrag en stimuleren deelnemers in de rekzone te gaan. Wij zetten mensen in beweging door ze te laten leren in een veilige setting, altijd op een respectvolle manier.

Onze kernwaarden

Meesterschap

Onze trainers ontwikkelen en scholen zich ieder jaar zodat ze met enthousiasme hun nieuw verworven kennis kunnen overdragen aan de deelnemers.

U haalt kwaliteit binnen.

Toegevoegde waarde brengen

Wij moedigen aan dat de deelnemer meteen stappen zet en hun nieuwe vaardigheden veelvuldig oefenen. Na 40 dagen is ons brein pas gewend aan de nieuwe vaardigheid. Actief testen en doen in de werkomgeving tot het eigen voelt en authentiek overkomt.

Durf

Jezelf ontwikkelen vraagt lef, iets wat ieder mens in bepaalde mate in zich heeft. Wij begeleiden en stimuleren deelnemers hun comfortgedrag los te laten en voor het nog onwennig voelende nieuwe gedrag te kiezen.

Eigen verantwoording nemen

Dat betekend dat de deelnemer/coachee zelf de regie heeft over zijn/haar eigen ontwikkeltraject. Zelfgekozen leerdoelen zijn het vertrekpunt. Daarin respecteren wij grenzen maar we activeren de deelnemer vooral.

Je hoort snel van ons

Contact opnemen

agsdix-smt2-phone-android

+31(0)6 53 706 242

agsdix-fas fa-map-signs

Zimmermanhof 8, 6952 HT Dieren

agsdix-fas fa-user-clock

Welkom op afspraak