Relatie coaching & Mediation

Dé APK voor een relatie, privé of binnen grotere systemen

Gevoelens van verbondenheid zijn veranderd in afstand en kilte. In gesprek zijn lukt niet meer en resulteert vaak in discussie en conflict. Eenieder spreekt zich niet meer uit over wat je echt bezighoudt. Je vraagt je misschien af waarom je blijft op deze plek, in deze relatie.

Er onderling zelf uitkomen lukt maar niet en een frisse blik, andere vragen en waarderend kijken is dan vaak nodig om in een neutrale, waardevrije setting weer nader tot elkaar te komen.

Relatie coaching is helpend voor:

  • twee levenspartners
  • familie rollen (zoals broer en zus of ouder en kind)
  • grotere systemen (zoals teams in organisaties, verenigingsleven, vrijwilligersorganisaties, besturen)

Wanneer

Reageer prompt en laat de bestaande situatie in een verstoorde relatie niet te lang bestaan. Neem actie en vraag een intakegesprek aan. In dit gesprek (kan ook gescheiden van elkaar) onderzoeken we de knelpunten en verwachtingen en doelen van alle partijen vanuit de gezamenlijke belangen. Want als het wringt vraagt dit veel energie die we beter kunnen steken in het verbeteren van de samenwerking tussen elkaar.

Hoe

We werken niet alleen in gesprek maar werken ook zonder woorden. Er is verschil tussen man en vrouw in manieren waarop zij communiceren. Vrouwen kiezen meer voor woorden, mannen willen vaak alleen zijn en kiezen voor doen en tot oplossingen komen. Hierin vinden we een balans. We werken volgens verschillende manieren zoals:

  • systemisch
  • ruimtelijk
  • mindfulness
  • creatief
  • energetisch om snel een voelbare verandering te realiseren

Dé APK voor jullie relatie

Partners krijgen inzicht in zichzelf als wel de ander en de niet-helpende dynamieken die plaats vinden tussen elkaar. We zoomen uit en weg bij details maar luisteren tussen de regels door. Essentieel is dat eenieder oprecht en genuanceerd vertelt over hoe dingen ervaren worden en wat je graag zou willen. We kijken naar jouw aandeel in de interactie, en kijken naar hoe het anders kan vanuit oprecht de ander begrijpen.

Tijdens relatie coaching is er aandacht voor de ingesleten (knellende) patronen waar jullie je niet van bewust zijn. We kijken naar wat jullie verbindt en hoe je je eigenheid kunt behouden in de relatie. Zo kunnen partijen weer positief en liefdevol met elkaar samenleven en samenwerken. Verbondenheid in vrijheid. Tijdens de coaching leren jullie hoe je middels nieuwe manieren en communicatie je relatie een nieuwe inhoud en vorm kunt geven.

“Ik heb Erna in verschillende contexten aan het werk gezien, en altijd wist ze haar coaching/trainer professie te koppelen aan haar ‘grote’ hart. Deze vaardigheid wekt vertrouwen en zorgt ervoor dat je mee gaat in de flow van haar dialoog. Erna spiegelt, geeft richting, motiveert en enthousiasmeert daar waar het nodig is. Wij/ik beschouwen onze/,mijn verkregen inzichten als een kostbaar goed. Erna, Bedankt!”

Je hoort snel van ons

Contact opnemen

agsdix-smt2-phone-android

+31(0)6 53 706 242

agsdix-fas fa-map-signs

Zimmermanhof 8, 6952 HT Dieren

agsdix-fas fa-user-clock

Welkom op afspraak