10 Succesfactoren in Onderhandelen

door | 15 sep 2017

Krijgen wat je wilt

Het naseizoen is in volle gang. De onderhandelingstafels lijken soms een slagveld. Hoe bereik je het gestelde doel(en)? Tijdens een helicoptermoment in training of coaching wordt de basis van hard core onderhandelen gelegd: effectief luisteren (tussen de regels door), analyserend vragen (op belangen en zorgen) en samenvatten van inhoud, proces en procedure (zowel feiten als emoties). Harvard Negotiation style en Bijker’s beïnvloedingsvaardigheden helpen je aan een stabiel fundament. Hieronder vind je een aantal factoren die je dichter bij een langdurige stabiele relatie met je klant brengen én je dichter bij je eigen doelen en belangen brengt.

Tien Succesfactoren in Onderhandelen

  1. Neem op onderhandeling mee; een grijze wijze senior en een mooie vrouw
  2. Bereid voor tot in het kleinste detail!
  3. Roep positieve emoties op: inspireer, wees positief, overtuig en beïnvloed
  4. Neem initiatief en regie en bovenal: werk samen, ga exploreren. Gebruik taal als: “Zullen we, ik stel voor dat… en ik vind het fijn als…”
  5. Analyseer de ander’s zakelijke en persoonlijke opdrachten/belangen/dromen
  6. Maak een psychogram op van de tegenstander: in welke levensfase zit hij/zij? Wat zijn zorgen/vragen? Hoe ziet zijn privéleven eruit? Zijn netwerk? Wat is zijn onderhandelingsstijl?
  7. Gebruik je intuïtie: merk op wat je zelf voelt, gevoelens is informatie
  8. Balans openheid en behoedzaamheid: weet wanneer te zwijgen en observeer
  9. Hoe kan ik de ander in zijn behoefte aan erkenning, status, eer en prestige dienen?
  10. Wie geeft wie ontvangt: beloon met passende geschenken in waarde en grootte

And there is more

Bron: VisiePoint

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl