4 Andere fouten van een startende leidinggevende (deel 2)

door | 15 jun 2018

Van expert naar een tree hoger

In het vorig artikel werd gesproken over de onhandigheden van startende leidinggevenden. Hier nog een aantal toevoegingen. In plaats van de beste te zijn in een bepaalt vakgebied, ga je nu met/voor de specialisten werken (op jouw voormalige plek) en ondersteun, begeleid, enthousiasmeert en inspireer je hen. Een heel andere core business. Waak voor de volgende valkuilen:

  • Ons brein houdt van detail. We vallen ten prooi aan het eindeloos inzoomen op details. We verlammen in het voortdurend analyseren van het kleine. De KPI’s, de deadlines, budgetten, doelen, eindtermen en subdoelen. Ga niet voor de onmiddellijke resultaten. Jij hebt, als geen ander, uit te zoomen, de rode draad en stip op de horizon in de gaten te houden. De specialist is nu voor de details. Leun achterover, kijk fenomenologisch wat er gebeurt in the bigger picture.
  • Slecht voorbeeld doet … De klant trekt, alles moet sneller! Met andere woorden, je belooft te veel, te vaak en te snel. De mensen op de vloer moeten het uitvoeren en vaak de teleurstellende “Nee, sorry” vertellen aan de klant. Omdat hogere managers het zelf lastig vinden om de dominante klant “Nee” te geven op hun eisende vraag.
  • Irrealistische beloftes. Jouw vorige manager heeft het in de lijn van zijn vorige leidinggevende ook maar voorgedaan gekregen. De kans dat jij als startende leidinggevende deze slechte gedragingen kopieert is daarom groot. Kijk met frisse ogen, vertraag en bedenk wat jij nu echt wilt. Blijf in contact met je team en overleg samen.
  • Voorzichtigheid geboden? Startende leidinggevenden gaan vaak bovenmatig voorzichtig te werk en durven geen beslissingen te nemen. Weet je ervan doordrongen dat perfectionisme hier niet op zijn plaats is. Leer te ‘zijn’ met risico en bedenk evt. een plan B. En bovenal: als er fouten gemaakt worden door je team: jij bent degene die ownership moet nemen.

Afsluitend een helpende waarheid in leiderschapsland. Niet iedereen ziet jouw waarheid op dezelfde manier: wees ervan doordrongen dat jij niet altijd de waarheid in pacht hebt (wat je ego je ook vertelt). Als teamleden of specialisten sceptisch zijn over jouw idee blijf onderzoekend, stel vragen naar gevolgen en vooral: kijk wat verandert kan worden waardoor het wel levensvatbaar wordt.

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl