5 manieren waarop je de werkrelatie bestendigt

door | 15 nov 2018

Ingrediënten voor een succesvol team

In onze vorige blog schreven we over een aantal manieren waarop relaties op de werkvloer worden verzwakt. In deze lees je vijf manieren om je contact met collega’s en andere hiërarchische lagen te verbeteren. Omdat vertrouwen, een positieve werksfeer en openheid maken dat teams succesvol zijn en blijven.

1) Kijk waarderend naar de ander. Geef dat wat je ziet prompt en scheutig terug aan de ander. Leer jezelf erkenning te geven (soms best spannend) en mooie, waardevolle complimenten aan iedereen te geven. Alles wat een positieve bijdrage levert (ook al had jij het anders gedaan) aan de business is waard om hardop benoemt te worden. Dit geeft de ander het gevoel gezien te worden en ertoe te doen.

2) Maak tijd voor een wandeling/gespreksmoment waar je ook dingen in bespreekt die verder gaan dan opdrachten of klantvragen. Een helpende zin die je hierbij kan helpen is: “Als je me echt/beter zou kennen dan zou je weten dat ik…” Durf open te zijn, neem het voortouw en deel iets waar je je onzeker over voelt. Dit werkt enorm verbindend: ontmasker jezelf. Voor de leidinggevenden: geef deze opdracht mee aan 2 collega’s. En laat wat er besproken is bij hen.

3) Richt je blik naar het grotere geheel. Hoe gaat het met eenieder? Zet je intuïtie aan en vraag of je de ander kan helpen. Dit geeft jou het gevoel dat je vanuit je professionaliteit en expertise ertoe doet en je kan een keer iets terugvragen als jij eens omhoog zit 😉

4) Denk mee en brainstorm mee op andermans uitdagingen en issues. Je leert er zelf veel van en de ander komt met een frisse blik van jou ook weer vooruit. Daarbij train je ook je eigen brein om creatief te zijn en oplossingsgericht en procesgericht te denken. Ook je vermogen om de ander te motiveren en een idee te verkopen versterk ze zo.

5) Nummer 5 hoor ik graag van jou. Wat doe jij om de relatie te versterken met collega, leidinggevende en andere hiërarchische lagen? Ik ben benieuwd.

Wil je je nog beter bewust zijn van wat je kan doen om relaties onderling te bestendigen? De teamsfeer en samenwerking verder te verbeteren? Dan is een teamdag wellicht een helpende optie om jullie samenwerking te versterken.

Kijk eens op Leiderschap en Management onder het kopje Teambuilding. Zodat zaken helder worden en dat wat onder de oppervlakte leeft besproken wordt in een veilige setting onder begeleiding van 1 of meerdere van onze professionals.
Of bel vandaag nog even met: 06 53 706 242

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl