6 Redenen waarom de huidige generatie verder is (dan de vorige)

door | 15 jun 2019

De jeugd van tegenwoordig?

Op de werkvloer moeten ze samen werken: de jongere en de oudere medewerkers. Er zit veel verschil tussen hun werkmethodieken, communicatiestijl en leer-en werk voorkeuren. Hoe houden ze de samenwerking en sfeer goed op de werkvloer? De taakvolwassene, oudere professionals spreken minder positief en/of schamper over de jongere professionals, vanuit frustratie. Op hun beurt vinden junioren ook iets van de vastgeroeste oudere werknemer.

Verschillen

Uiteenlopende manieren van werken tussen de generaties die een soepele samenwerking tegenwerken zijn:

  • Jongere professionals werken om te leven, en ouderen doen dat andersom
  • Jongeren blijven kort bij een werkgever, ouderen zijn loyaler aan de organisatie
  • Jongeren zoeken voldoening en afwisseling, senioren zoeken zekerheid en stabiliteit
  • Jongeren kennen geen 9-17 mentaliteit, oudere werknemers willen nog steeds werk en privé scheiden

Ze zijn verder

Jongeren zijn in vele opzichten verder dan de ouderen toen zij zelf zo oud waren. Waarin zijn junioren en medioren verder ontwikkelt? Ze:

  • nemen vaker een coach/mentor
  • hebben meer kennis over emoties
  • praten makkelijker over hun emoties met peers en vrienden
  • staan meer in contact met hun eigen gevoel dankzij meditatie, yoga en mindfulness
  • bezoeken vaak een psycholoog tijdens lastige levensperioden
  • hebben sneller het inzicht dat hun trauma en verdriet tot iets belangrijks leidt in hun leven.

Het voorbeeld van de jonge Yogi Maris onderstreept een aantal van de 6 punten van hierboven. De volledige documentaire “I am Maris” is te zien op Netflix. Bekijk de trailer.

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl