6 tips om rapport op te bouwen

door | 15 apr 2018

Geen klik?

Soms, als je iemand ontmoet, voel je meteen dat jullie geen klik hebben. Waar het op haakt weet je niet maar het is er overduidelijk. Oordeel springt in actie en we analyseren alles met een negatieve eindconclusie. Vaak voel je je moe aan het einde van zo’n overleg, bila, klantgesprek of zakelijk diner.

Verbinding vanuit een diepere laag

“Rapport opbouwen” (uitgesproken als in het Frans: rappooohr) gaat over op een diepere laag oprecht en authentiek contact maken met de ander. En dat gaat niet over taal alleen. Dieren en planten communiceren ook, zelfs al zijn ze op een ander eiland, dan nog laten vogels hetzelfde gedrag zien. Alle connectie begint met goed waarnemen, en boy! wat zijn wij mensen daar slecht in. Echt waardevrij waarnemen en vertrouwen creëren vraagt tijd, rust, ontspanning. Aspecten die in de westerse wereld schaars zijn.

Zes tips hoe rapport op te bouwen

  1. Vind overeenkomsten tussen jou en de ander (i.p.v. de verschillen). Wees benieuwd -kijk als een onschuldig en onbevangen kind- naar de ander. Stel open vragen. Kijk alsof je voor datgene wat zich ontvouwt voor eerst ziet.
  2. Inleven: stap empathisch in hun schoenen: hoe is het écht op de plek van de ander? Wat (be)leeft dit mens, hoe is het als hij/zij op een donkere plek is, welke behoeften en waarden zijn er die de basis vormen van haar/zijn leven.
  3. Verstil je eigen interne dialoog: des te rustiger jij bent des te makkelijker tip 4 in gang kan treden. Als je afgeleid bent door je eigen gedachten en gevoelens kunnen we niet aanwezig ‘bij de ander zijn’.
  4. Ons reptielenbrein (het limbisch systeem) komt in de ruststand bij vertrouwen en veiligheid. Hierdoor staat de ander meer open en deelt makkelijker vertrouwelijke dingen. Het reptielenbrein reageert primair op veiligheid. Bied dus steun en zekerheid.
  5. Kijk waardevrij: verwonder, bewonder zonder oordeel. Neem wat afstand en kijk als een onderzoeker naar de ander zijn gevoelens, gedachten, gedrag en ziel. En heet alles welkom.
  6. Stel jezelf kwetsbaar en authentiek op. Zet je ziel en hart open. Geef erkenning (dopamine wordt aangemaakt welke een geluksgevoel geeft). Dit geeft verbinding.

Fijne verbinding.

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl