7 manieren om je discipline te versterken

door | 15 feb 2018

Succesvol worden

Stel: je wilt iets moeilijks bereiken, bijvoorbeeld leren zwemmen op de leeftijd van vijf jaar. Hoe bereik je nu wat je zwaar valt? De essentiële ingrediënten zijn discipline en doorzettingsvermogen. Een ex vriend van mij vroeg me eens hoe ik dat toch deed: doorbijten. Toen wist ik het nog niet: ik was rete-goed in niet voelen, geïnitieerd door mijn (top)sportverleden. Dan voel je slecht als je de grens van too-much nadert of er riant overheen gaat. Dit leverde me veel op maar had ook een ‘kost’: het vrat energie met als resultante: een burn-out. Onderstaande helpt jou om jouw balans te vinden tussen presteren en recupereren.

Zeven oefeningen en tips om je discipline te vergroten:

  1. Oefening 1: onderzoek waar je ‘ik-geef-op’ punt ligt. Verander in deze fase niets. Wees alert en bewust aanwezig bij alles wat je beleeft. Welke gedachten, wat voel je in je lichaam, wat doe (of beter: wat je ervoor in de plaats doet) en welke gevoelens neem je waar? Merk aandachtig op wanneer je opgeeft.
  2. Impulsiviteit is een bedreiging voor vasthoudendheid: je bent dan immers snel afgeleid. Wees laag-ambitieus.
  3. Faalangst is een tweede bedreiging. Als je immers niet durft begin je niet aan je challenge. Te veel temperament kan ons eveneens in de weg zitten: in frustratie nemen emoties de overhand. Dit verhindert goede focus. Begin dus aan iets als je lekker in je vel zit en doe het kalm aan: wees geduldig en heb vertrouwen in je kunnen.
  4. Oefening 2: kijk naar je huidige leven: hoe verhoudt de draaglast zich tot je huidige draagkracht? In plaats van doorzetten is het wellicht een beter idee om te kiezen voor rust en ontspanning. Maak een lijst van wat nu echt welkom is in je leven en in je agenda (lees: waar wil ik mijn minuten die wegtikken – en nooit meer terugkomen – echt aan besteden?)
  5. Oefening 3: kies een taak/doel die gemiddeld tot makkelijk te bereiken is maar waarbij je een sterke neiging hebt op te willen geven (bijv. iets saais als een afwas doen of je verzekeringen nakijken). Werk door tot je wilt opgeven. Houd stil en merk op dat dit je moment is waarop je normaliter zou opgeven. Haal een paar keer diep en rustig adem. Ga er dan een paar minuten langer mee door. Blijf opmerkzaam hoe het voelt dit. Is het nu echt zo lastig als jij bedenkt? Of valt het eigenlijk wel mee?
  6. Tip 6: Voordat je begint bedenk je het grotere geheel. Als je deze taak vervolmaakt, in welke mate draagt dit dan bij tot het gekozen einddoel? Visualiseer dit krachtig en succesvol. Als je de taak- waar je je strijdlustig toe gezet hebt- afgerond hebt: hoe voel je je dan? Vergroot dit gevoel van blijdschap, trots en uitgelatenheid. Het is onontbeerlijke energie!
  7. Als laatste: kijk met mildheid en nuance naar je eigen bijdrage. Soms lukt het even niet. Dan maar een keer minder kwaliteit. Of iets korter. Zorg ervoor dat dit niet elke keer gebeurd: het is de uitzondering op de regel.

Kinderen zetten dagelijks moeilijke zaken door. En leren zo zwemmen. Dan gaat het ons als volwassenen ook zeker lukken. Denk eraan je successen te vieren.

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl