9 Tips om een ‘heler’ mens te worden

door | 15 apr 2019

Een ongebroken mens

Ieder mens wordt heel geboren als baby, met een onbekraste en ongebroken ziel. Hoe breekt een mens? Door de omstandigheden waarin het leven te grote draaglast geeft en de draagkracht (soms) te laag is om de uitdagingen, problemen en/of last te dragen. Soms heeft het gedrag van de ander een krassend effect. Kinderen die gepest zijn kunnen als volwassene bijvoorbeeld te laat komen gedurende hun hele leven vanuit de overtuiging: wie zit er op mij te wachten?

Trauma’s

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat er op 50-jarige leeftijd vaker lichamelijke en psychische klachten zijn die zelfs kunnen leiden tot PTSS (posttraumatische stress-stoornis). Zelfs in het DNA kunnen veranderingen meetbaar zijn: emotieregulatie, antisociaal gedrag, agressie en depressies.

Het ontkennen (of niet weten) van trauma’s kan juist maken dat ze een leven lang blijven bestaan. Vormen van ontkenning van de omgeving versterken dit ook. Niet iedereen gaat kapot aan het trauma (bijv. een pestverleden) maar aan het isolement, aan de zwijgplicht die iedereen lijkt te hanteren. Praten erover helpt dus. Het lucht op, hoe lastig ook om je uit te spreken.

Het lichaam

Hoe werkt het in de biologie? De amygdala geeft signaal: het deel van de hersenen dat binnengekomen prikkels aan emoties koppelt, toetst of een situatie veilig en waarschuwt voor gevaar. Het pijnlijke moment of fase is echter in het brein gebrand waardoor mensen vervallen in oude gedrag: we worden stil en trekken ons terug: sociale terugtrekking. Als iemand zich terugtrekt wordt dit vaak niet opgemerkt door de omgeving. Waardoor degene zich nog meer onwaardig voelt om vriendschap, aandacht of liefde te ontvangen. Zelfs degenen die actief moeite doen om te steunen.

Hoe kom je hieraan voorbij? Doe de volgende dingen:

  1. Neem jezelf mee naar een plek los van de pijn en verdriet, bijv. een eiland waar je nog nooit geweest bent of een natuurhuisje
  2. Schrijf regelmatig in een journal hoe het met je gaat.
  3. Sta dagelijks stil bij waar je dankbaar voor bent en schrijf deze op
  4. Maak een plan om je leven actief te verbeteren
  5. Wordt lid van een nabije vereniging, geen onpersoonlijk fitnesscentrum
  6. Richt een eetclub, filmclub op of word lid van ééntje
  7. Maak wekelijks gebruik van de website Meet Up
  8. Doe nieuwe dingen en spreek daarna af met mensen die je daar hebt leren kennen
  9. Volg een Be The Change, De Opleiding van het ITIP of Phoenix om je eigen patronen te doorgronden, je eigen historie te (her)kennen en zo te helen van gebeurtenissen in je verleden.

En bel Erna van Lingen: 06 53 706 242 voor een intake voor jouw coaching.

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl