Autisme op de werkvloer

door | 1 jun 2024

Wat is autisme (dus even niet de DSM-zienswijze)

Autisme wordt vanuit het biomedisch model in de eerste plaats gezien als een informatieverwerkings’stoornis’. Dat wil zeggen dat de manier waarop de informatie die in het brein wordt verwerkt anders is bij mensen met autisme. Sommigen zeggen ook wel dat het een hybride brein is die bijzondere capaciteiten heeft die ‘gewone’ hersenen niet kunnen en dat het een overgangsbrein kan zijn in de ontwikkeling van de mens naar een nieuwe toekomst… interessant dus en waardevol. We moeten dus zuinig zijn op deze bijzondere mensen.

Verschillende varianten en uitingen

Autisme kent lichte en stevigere varianten. Het uit zich anders bij mannen dan vrouwen (die sociaal handiger en actiever zijn dan mannen). Mannen kennen meer gedragsproblemen en hyperactiviteit (kan dus ook verward worden met ADHD) en vrouwen internaliseren meer (angsten en depressie). Je kunt niet van autisme genezen, wel leert iemand – naarmate ze ouder worden- er beter mee om te gaan waardoor ze beter in de neurotypical wereld (dat zijn ‘gewone’ mensen zonder auDHD, dyslexie, dyscalcylie, hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit) kunnen presteren. Zij leren zich dus aan te passen aan de meerderheid maar beter zou zijn dat het andersom was. Hoe kun je dat doen? Onderaan deze blog lees je waardevolle tips.

Verkeerde beelden over autisme

Nog steeds hoor, zie en lees je over dat mensen met autisme geen empathie hebben. Dit is echter niet waar. Mensen met autisme voelen hun eigen gevoelens prima (kunnen overweldigd worden door hun angst, stress, paniek of boosheid). Ze zijn zeker in staat met anderen mee te voelen (maar te weinig of juist te veel) ze uiten hun empathie ook anders dan neurotypische mensen. Daarom líjkt het alsof ze niet inlevend zijn. Ook kun je geluiden en beelden intenser beleven wat hun brein allemaal moet verwerken. Daarom houden ze vaak van een voorspelbare wereld om hen heen, op werk als thuis. Dit is ook de reden dat ze meer dan ‘normale breinen’ alleen willen zijn.

De voordelen van een autistisch brein

 1. Ze zijn erg goed in het herkennen en voorspellen van patronen, analytisch denken, ze zijn goed in observeren (bijv. gedrag van anderen) en opmerkzaam
 2. Ze zijn vrijwel altijd oprecht en recht door zee maar kunnen goed maskeren
 3. Kennen een urenlange hyperfocus met optimale concentratie en kunnen prima zelfstandig werken. Het zijn harde werkers
 4. Zijn bijzonder goed georganiseerd: ze zijn goed voorbereid, nauwkeurig en gedetailleerd in hun manier van denken en werken
 5. Ze hebben een uitstekend (visueel) geheugen en leren sneller dan neurotypicals
 6. Zijn visuele denkers (beelddenkers) en erg leergierig waardoor ze geniale ideeën hebben (denk bijv. a/d oprichter Boyan Slat van Ocean Clean Up)
 7. Ze zijn betrouwbaar en loyaal
 8. Ze zijn resultaatgericht en stellen zich verantwoordelijk op
 9. Hebben een sterk ontwikkeld richtingsgevoel
 10. Houden zich aan regels en zijn zeer punctueel
 11. Kennen een sterke drive voor perfectie en volgorde
 12. Ze zijn bijzonder goed in techniek en hebben technisch inzicht van een andere orde

Tips om beter te communiceren met een autistische collega’s

 1. Gebruik korte en directe zinnen zonder te veel details en voorbeelden.
 2. Vermijd metaforisch taalgebruik (geen uitspraken of beeldspraak), ze nemen dingen vaak letterlijk.
 3. Wees eerlijk: zorg dat je non-verbale en verbale communicatie op elkaar zijn afgestemd, anders pikken ze het toch op.
 4. Raak de ander niet aan en doe geen koetjes/kalfjes gesprekken.
 5. Wees voorzichtig met feedback geven, velen van hen hebben last van RSD (rejection sensitive dysphoria waarbij feedback groots en aanvallend binnenkomt wat een flight, fight of freeze (dissociëren) reactie teweeg kan brengen).
 6. Geef erkenning voor waar ze goed in zijn, complimenten en positief taalgebruik. Als ze een trotsgevoel krijgen van wat ze bijdragen dan excelleren ze nog meer.
 7. Praat over hun interesses (vaak hebben ze een hyperfocus waar ze veel van weten).
 8. Zorg voor een rustige omgeving met minder afleiding en minder schakelmomenten tussen taken. Velen van hun geven de voorkeur aan computer, kantoor of wetenschappelijk werk en werken graag thuis. Daar zijn ze het productiefst.
 9. Bij online vergaderingen, als ze hun camera niet aan willen zetten (te veel prikkels namelijk) accepteer deze keuze, daardoor kunnen ze beter nadenken en bijdragen.
 10. Ps. Oogcontact kan voor sommigen een uitdaging zijn. Vraag dus niet ‘kijk me aan als ik tegen je praat’. Daarvan gaan ze juist op slot.
 11. Accepteer hun minder goed ontwikkelde sociale intuïtie, ze kunnen in een (werk)relatie ook ervaren worden als star in handelen en denken.

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl