Ben jij een Beelddenker?

door | 20 aug 2023

Als mensen leren en zich ontwikkelen…

…gebruiken we meerdere leerkanalen. We gebruiken onze zintuigen, taal, logisch denken, natuur, muziek, lichaamsinformatie, en inter-persoonlijke (zelfkennis) als ook intra-persoonlijke (elkaars motivatie en gevoelens voelen, empathie) intelligenties. Velen van ons zijn combi-denkers.

De jeugd van tegenwoordig

Uit onderzoek is gebleken dat we al meer opschuiven naar beelddenken. Vooral bij jongeren is het hun  centrale leerstijl (overigens ook primair bij baby’s). Dit komt door onze vluchtige visuele digitale wereld. We kijken veel naar sociale media en werken overal met beeldschermen. De verbale component (gebruik van taal en de passende woorden gebruiken in de juiste situatie) verzwakt (tot irritatie van taalpuristen en oudere generaties). Het is echter de combinatie van beiden (beelddenken én taligheid) die een sterke emotioneel volwassene en beïnvloeder creëert.

Verlies

Wat minder sterk ontwikkeld is bij mensen is het observeren en voelen hoe het is met het grotere geheel: we zien geen synthese (verbanden tussen de delen). Dit vraagt uitzoomen, vertragen en observeren zonder oordeel. We zijn enorm detail gericht en kijken vooral volgordelijk en benaderen de wereld vanuit het patriarchale feitelijke en wetenschappelijke. Op school leren we al procedureel en feitelijk leren, gericht op details, en veel minder vanuit beelddenken of intuïtief leren.

Een probleem?

Niet het visuele denken is het probleem, maar het onvermogen om het talige denken te vervlechten in de communicatie. Je genuanceerd uiten -vanuit empathie en begrip jegens de ander- over je eigen gevoelens, gedachten, levensovertuigingen en standpunten is essentieel. Mensen die dat beheersen ervaren we als charismatisch en sterke communicatoren. Conflicten nemen toe als mensen het niet kunnen, het frustreert de spreker maar ook de luisteraar. Als oordeel dan ook nog een rol speelt dan wordt het wel lastig een goede samenwerking op te bouwen.

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl