Ben jij een Word- of Exceldenker?

door | 1 aug 2023

Opbouw communicatietrainingen

In mijn vak werk ik regelmatig met professionals die in de training als trainingsacteur het leerproces ondersteunen en een boost geven. Alle theorie die wij, als trainer hebben gezaaid gedurende de dagen zoals samen met oefenen met de collega deelnemer, feedback, ervaren, introspectie/zelfreflectie en soul searching komt dan samen. Alhoewel spannend, meestal geven deelnemers aan dat dit het meest waardevolle onderdeel vinden van de training.

Mijn gewaardeerde collega trainingsacteur Peter van Dijk

Uit zijn koker komt de metafoor: de Word- of Exceldenker. Ik vind het hem zo raak! En de groep kan er ook onmiddellijk wat mee. Daarmee bedoelt hij: een Wordmens denkt organisch, maakt zijstapjes, noemt voorbeelden, anekdotes en details, gaat even ‘off-track’ en komt dan wel (en soms ook niet) weer terug bij het originele verhaal (zeg een mindmapdenker). Veel mensgerichtheid en sfeer. Een Excelmens denkt gestructureerd, gecategoriseerd. Het is of het een of het ander. Informatie past of in de ene kolom/categorie of in de andere, voor deze persoon kan het niet in beiden. Dus helder zijn, specifiek, wetenschappelijk, theoretisch en gestructureerd. Veel taak, inhoud en feiten.

De ander inschatten

Als je vooraf nadenkt over hoe het brein van de ander werkt en het meest comfortabel is dan help je haar/hem om jouw communicatie op deze manier in te richten en je aan de ander aan te passen. Hoe praat de ander? Welke vragen stelt deze persoon (meer hoe en wie vragen duidt op een Worddenker, meer wat en waarom vragen meer de Exceldenker). Dat vraagt even wat van jou maar de kans dat je je doel behaalt is vele malen groter.

Een praktijkvoorbeeld

Een opdrachtgever van me uit de ICT-wereld is een echt Excelmens De telefoongesprekken met hem gaan als volgt (na de meldtekst): Hij: “Erna, aanstaande dinsdag: 16 u?” Ik: “Ja, dan kan ik.” Hij weer: “Prima, zien we elkaar dan.” <hangt op>.

Zijn face-to-face gesprekken zijn ook zo: kort, bondig en taakgericht. Terug in mijn auto ben ik moe van ons gesprek (ik pauzeer namelijk mijn Worddenker) maar zijn feedback/compliment was: “Ik vind het zo fijn om zaken met je doen omdat jij zo efficiënt communiceert”. De klant tevreden, Erna blij 😊

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl