Coachend leidinggeven, kan dat eigenlijk wel?

door | 20 apr 2023

Populair buzz woord

Coachen is een woord wat tegenwoordig werkelijk óveral opgeplakt wordt. Iedereen is een coach. Laatst stond ik voor een stoplicht en een Caddybusje stopte naast me met op de zijkant: Wooncoach. Het bleek dus de technische dienst van een woningbouwvereniging te zijn. Oh ja, heel logisch dat we dat de Wooncoach noemen…

Nieuwe trend…

Coachend leidinggeven is hot de afgelopen jaren. Veel leidinggevende willen (of moeten, opgelegd door hoger management of HRM…) hun medewerker coachen om ontwikkeling te bewerkstelligen en zo High Performance Teams creëren. Maar dat is nog niet zo eenvoudig vanwege het hiërarchische verschil.

Onveiligheid in coachen

De leidinggevende gaat namelijk ook over promoties of hoger salaris en voert functionerings-en beoordelingsgesprekken met dezelfde medewerker die ze willen coachen. Een medewerker geeft minder openheid over hun binnenwereld als er sprake is van hiërarchie, zeker als er oordeel over is.  Toch denk ik wel dat leidinggevend coachen kan helpen om elkaar beter te leren kennen en werkrelaties te verbeteren. Dit omdat de leidinggevende coach ook selectief openheid geeft over eigen worstelingen en ontwikkelprocessen. Als ze het goed doen… ; zonder oordeel benieuwd zijn en zelf kwetsbaar durven zijn.

Veilig coachen als leidinggevende

Mijn raad aan coachende leidinggevenden: weet waar je grenzen liggen! Respecteer als er een grens aangegeven wordt door je medewerker. Focus meer op inhoud en werk gerelateerde topics in combinatie met hoe de ander ‘is ingericht’. Dan richt ik me als door en door geschoolde senior coach op de derde laag:

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl