Dáárom is iemand zo passief

door | 20 okt 2022

Functioneringsgesprekken

Al diverse jaren hoorde Susanne hetzelfde; je moet je meer proactief opstellen, initiatief nemen en mensen laten weten dat je veel expertise hebt. Maar Susanne durfde niet. Initiatief nemen voelde heel onveilig. Ze hield zich stil en werd zo herhaaldelijk gepasseerd voor promotie, ondanks haar excellente kwaliteiten en talenten. Dit maakte dat ze zich over de jaren meer en meer terugtrok en zich vaker ziekmeldde.

Naar de coach “gestuurd”

Susanne voelde zich gestraft omdat ze naar mij gestuurd werd. Met weerstand zat ze voor me maar heel langzaam opende ze zich en gingen we samen op onderzoek. Maar na 5 coachingsgesprekken had ik haar ‘code’ nog steeds niet gekraakt. Ik bespreek dit met haar en ook Susanne was zoekende. Ondertussen kwam er wel van alles los bij haar. Ik had haar ook gevraagd haar levensverhaal op te schrijven en daar kwam de aap uit de mouw.

De aap…

Susanne groeide op met een angstige moeder die haar ontmoedigde dingen aan te gaan. Liever veilig thuisblijven. Geen vrienden of vakanties (je wist immers maar nooit wat je kon overkomen in het buitenland) en een klein cirkeltje in de familie. Susanna’s vader was daarbij negatief en oordelend. Wat Susanne ook deed, het was eigenlijk nooit goed. Het compliment kwam nooit. Dus kwam ze tot de conclusie dat zelfs al zou ze iets ondernemen en durven dan voorkwam het oordeel van haar vader wel dat het plan het daglicht zag. Beter kon je je terugtrekken en je stilhouden. Net als op kantoor. Dit inzicht hielp Susanne. In de overige coachgesprekken verstevigen haar, noem het empoweren. Ze zet kleine (met laag risico) en dus voor haar haalbare stapjes en groeit langzaam maar zeker. Ik ben zo trots op haar.

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl