De 7 Stralen

door | 15 apr 2017

Het Grote Bouwplan

In dit artikel worden een aantal van deze belicht omdat het getal 7 zowel op het individueel als op alle collectiviteiten invloed heeft. Allen drukken uit het licht van liefde, de kern van ons bestaan vanuit al zijn fundamenten.

In den Beginne

Het getal 7 is een getal welke vele betekenissen kent in het leven. Het staat voor voltooiing en volheid, perfectie (vanuit de Islam) en Goddelijkheid. In de bijbel wordt het getal 7 meer dan 500 gebruikt. Het wordt in de numerologie als geluksgetal gezien. En het komt terug in vele sprookjes, wiskunde, natuurkunde en in de geschiedenis, muziek en film. Volgens de religie en spiritualiteit schiep God/Allah de wereld in zes dagen en was de zevende dag (Sabbat) de heilige (rust) dag. Tijdens de Hadj lopen gelovige moslims 7 maal om de Ka’aba te Mekka heen: het is de belangrijkste wandeling in hun leven. In de antroposofie worden de levensfasen in zeven fasen genoemd welke uit de astrologie komen; de omwenteling van de planeet Uranus om de zon en die van de maan om de aarde.

Krachtige zevens in onze wereld

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl