De ene helft wil wel voelen, de andere helft wil juist níet voelen…

door | 20 dec 2020

Dempen van gevoelens

Velen van ons maken nare dingen mee in het leven. Als de gevolgen van een ingrijpende gebeurtenis te overweldigend zijn dan vindt ons systeem/brein/ziel coping mechanismen om deze minder heftig binnen te laten. Door bijv. verdringing of bagatellisering. Hierdoor hoef je het niet te dragen of te (h)erkennen dat het bij je hoort. De vraag is of je in ontkenning wilt blijven leven of kan en durft te doorgronden wat je werkelijk gebeurde. De feiten onder ogen zien brengt twee voordelen:

  1. Als onzichtbare patronen zichtbaar worden gemaakt, zijn ze beter hanteerbaar.
  2. De realiteit onder ogen komen werkt helend

In de kliniek…

Kom ik in mijn rol als sessiespecialist, verslaafden tegen die door hun gebruik vakkundig hun voelen hebben uitgezet. Het verdriet en trauma wordt gedempt of ge’delete’ en daarmee de boosheid of verdriet ook niet gevoeld. Helaas kunnen we niet selectief gevoelens uitzetten. We zetten ook plezier, blijdschap, verliefdheid en verlangen uit. Verslaafden willen dus graag weer willen leren voelen. Dat is soms best eng en er treedt weerstand op in het aangaan van onbekende gevoelens die lang in de koelkast staan.

In het werkende leven…

Kom ik in mijn rol als coach en trainer, professionals tegen die beter bij delen van hun gevoel kunnen en juist lást hebben van dat wat een collega bij ze teweegbrengt. Zij zeggen dan iets in de trant van: “ik wil geen last hebben van die kritische vragen van mijn klant of leidinggevende want ik word dan helemaal onzeker en ga meer fouten maken”. Hoe kan ik mijn voelen uitzetten!?

We willen juist datgene waar de ander vanaf wil…

Soms ervaar ik verbazing en daarna ook wat wanhoop: wanneer zijn we eigenlijk genoeg? Wanneer is het goed en ben je áf als mens? En kunnen we stoppen met datgene willen waar de ander juist afscheid van wil nemen? Wellicht nooit want het is ook goed om de balans te vinden, je stijlflexibiliteit te vergroten, niet een “one-trick-pony” en 1-dimensionaal te worden. Dat vinden we al veel te veel in de politiek. Blijf daarom verlangen en nuanceren en polijsten als mens. En je gevoel uitzetten is nooit goed, voor wie dan ook. Dus neem al je gevoelens serieus. Ook de “negatieve”. Niemand kan 24-7 fulltime vrolijk zijn. Zonder schaduw geen licht.

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl