De Excuustruus…

door | 20 mei 2023

Ownership kunnen nemen

Maarten heeft van zijn ouders niet geleerd om “Mea culpa” te zeggen. Niet alle ouders leren alles aan hun kinderen dus dit is een gapend gat bij Maarten. Het team wil daarom liever niet met hem samenwerken. Maarten kijkt namelijk nooit naar zijn eigen aandeel en is niet in staat om te zien welk effect zijn gedrag heeft op anderen op de werkvloer of in het team. Door zijn lage zelfreflectie voelt hij feedback als aanval. Zijn onmiddellijke reactie is dan ook de “Ja, maar jij… “ reactie (dit noemen we Jij-bakken in de communicatie).

Lenicioni’s onderzoek wees uit

Teams waar vertrouwen is:

 1. geven eigen fouten spoedig na het gebeurde toe
 2. worden verontschuldigingen zonder weerstand geaccepteerd;
 3. gunt men elkaar het voordeel van de twijfel; je gelooft de ander
 4. wordt tijd in belangrijke zaken gestoken;
 5. worden er risico’s genomen bij het geven van feedback en bieden van hulp;
 6. zien teamleden uit naar gelegenheden om als groep te kunnen optreden.

Zo kan je de ander helpen

Hoe krijg je de ander nu ownership te nemen?

 1. Door eerst je eigen fouten toe te geven, daardoor verzacht de ander
 2. Vertel je: ik denk dat ik iets weet over je wat je misschien niet over jezelf weet, wil je het horen/weten? (ik moet de eerste nog ontmoeten die dan nee zegt).
 3. Geef je informatie over wat het gedrag van de ander met jou doet. Dit moet je dus even onderzoeken en er genuanceerd woorden aan te geven (zonder oordeel!)
 4. Vertel je behoefte: ik vind het fijn als je daar je excuses op geeft want dat heeft mij gekwetst (mensen reageren eerder op behoeften of verzoeken dan oordeel of opdrachten)
 5. Repareer je zelf de sfeer en de relatie tussen jou en de ander en haal je het net op: hoe heb je mij dit zien doen? Wat zou jij daaruit kunnen meenemen voor een volgende keer als jou dit overkomt?

Succes!

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl