De (glim)lach van mannen en van vrouwen

door | 15 mrt 2019

De (glim)lach is de uiterlijk vertaling dat iemand blij en gelukkig is aan de binnenkant. Deze persoon velt zich gelukkig. En straalt dit uit wat anderen weer aantrekt. We voelen ons namelijk aangetrokken tot blije mensen.

Wat weten we over de (glim)lach?

Wetenschappelijk is aangetoond dat (glim)lachen gezond is:

  • spieren ontspannen in het gezicht en lichaam
  • het stresshormoon Cortisol neemt af en de bloeddruk verlaagt
  • na lachen kunnen we beter luisteren omdat glimlachen verbindend werkt
  • het heeft een positief effect op onze gezondheid en immuunsysteem
  • het heeft effect op de ander: 50% van de mannen onthoudt de glimlach van vrouwen bij een eerste ontmoeting

Hoe vaak lachen we op een dag?

Wetenschappelijke psychologische onderzoeken hebben uitgewezen dat een kind gemiddeld 350-400 keer per dag lacht en een volwassene… de 20 keer nog niet haalt! Over de decennia zijn de minuten die we lachend doorbrengen per dag sterk gedaald: van ong. 20 min per dag in de naoorlogse fifties, en nu … nog maar 6 minuten per dag. Voor alleenstaanden is dat nog lager. Dat zijn verdrietige cijfers.

Het verschil tussen man en vrouw

Inderdaad, vrouwen glimlachen meer dan mannen. Oprecht lachen doen we ongeveer even veel, blijkt uit mondiale onderzoeken. Mensen die meer glimlachen komen makkelijker tot echt lachen dan dat je met een mopperige blik en hoofd tot lachen of schaterlachen komt. Logisch. Vreemd genoeg kan veel glimlachen (denk aan receptionistes of stewardessen) ook uitputtend werken omdat het geen oprechte echte glimlach is. Opmerkelijk is dat deze professionals in hun privé tijd minder blijken te glimlachen. Alsof de spieren dan ‘vakantie’ nodig hebben.

Als ons gezicht ‘gewoon’ staat

Bij concentratie (nadenken of peinzen) of geestelijke afwezigheid (laten we het neutraal noemen) glimlachen we niet en vaak zegt de ander dan ‘wat kijk je chagrijnig (of ‘serieus’) of ‘Is er wat?’ ‘Nee hoor, hoezo dan?’ ‘Nou, je kijkt zo boos’. Of: ‘Als je glimlacht zie je er veel mooier uit’. En dat terwijl deze persoon gewoon in gedachten verzonken is. Alsof het niet okay is een ‘neutraal’ gezicht te tonen aan de buitenwereld. Dus het gaat niet om de vertaling van hoe de vrouw zich voelt, zij behoort te glimlachen ongeacht hoe ze zich daadwerkelijk voelt.

En wat blijkt? Mannen spreken vrouwen hier wel op aan, andersom niet. Mannen mogen wel afwezig of serieus kijken. Vrouwen moeten lief kijken. Alsof ze een decoratief ding zijn. Dit betekent dat vaders, broers, neven, vrienden en bazen opgroeien met vrouwen om hun heen die semi-blij (moeten) kijken. Als een vrouw weet dat er naar haar gekeken wordt zal zij nog vaker glimlachen. En dat zij dit ook in de opvoeding doorgeven aan hun dochters. Als vrouwen verzuimen te glimlachen dan zijn het zgn. “bitches,” doen mannen het dan zijn het sterke leiders met inhoud.

Non verbale expressie

Vrouwen zijn mondiaal niet expressiever dan mannen als het gaat om alle non-verbale expressie. Beide seksen gebruiken andere gezichtsonderdelen anders met kleine verschillen. Research heeft herhaaldelijk uitgewezen dat vrouwen wel significant meer te glimlachen. Een vrouw doet dit gemiddeld 62 keer per dag, een man 8 keer.

Betekenis van de vrouwelijke glimlach

Vrouwen zijn meer en beter in staat zich invoelend op te stellen naar de ander. En haken dus makkelijker aan op een emotie van de ander. Mannen denken vaak dat vrouwen met hun glimlach bedoelen dat ze zich onderdanig, zacht en meegaand opstellen. De afwezigheid van een vrouwelijke glimlach kan dus duiden op weerstand. De glimlach laat zien dat ze niet agressief is. Meisjes op school leren vroeg dat ze moeten glimlachen, stil en netjes moeten zijn en pas mogen spreken als ze dat gevraagd wordt. Assertiviteit en leiderschap wordt niet gestimuleerd.

Op de werkplek

Vrouwen voelen de druk om op de werkplek te glimlachen om minder sterk en toegankelijk over te komen. Het doel is om prettig en ondersteunend over te komen, wat overeenkomt vaak met hun functie (denk aan secretarieel en administratief werk). Assertiviteit is bedreigend voor anderen, waar mannen hier juist om gewaardeerd worden (leadership material). Het is zelfs zo dat een neutraal of agressieve gezichtsuitdrukkingen meer mannelijk geïnterpreteerd worden en glimlachende gezichten als vrouwelijk worden geïnterpreteerd.

Veel functies die gaan over zorgen voor anderen worden ingevuld door vrouwen (denk aan zorg, docenten, kinderopvang en secretaressen). Banen die vaak emotioneel werk behelzen. En die ook emotioneel belastend zijn.

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl