Drie redenen waarom BN’ers moeten stoppen met zgn. Hulp-shows!

door | 1 jul 2020

Tijdens de Corona pandemie heb ik meer de tv aangehad dan normaliter en werd geconfronteerd met een zee aan herhalingen (bleek later) van baggerslechte zelfhulp programma’s. Bekende Nederlanders als Jamai, Gordon of Irene (ja, die van Carlo) in een ‘coachende’ rol in een tv-programma met Onbekende Nederlanders. Deze ON’ers hebben een issue/probleem waar ze onder gebukt gaan en ach, heel toevallig kan de BN’er daarbij helpen. De zgn. “coachingsgesprekken” zijn oordelend, tenenkrommend slecht en kwetsend voor de ON’er. Wat gaat er fout?

Nr. 1: advies geven – de BN’ers geven tips zodra ze horen waar de ander mee zit: een big NO-NO in coaching. Jamai zegt bijv. meteen als ie (op Utrecht CS op Valentijnsdag) in gesprek gaat met een 16-jarige jongen die hem vertelt dat ie zich eenzaam voelt op welke online platforms hij zich moet inschrijven om mensen te ontmoeten. NEE, Jamai! Advies geven is niet luisteren en werkt ontkrachtend.

Nr. 2: peptalken – zodra de ander vertelt wat hem/haar bedrukt komt de BN’er met een vrolijke peptalk: “Nou, het ligt nu gelukkig achter je, dus nu is alles weer goed” of (serieus!): “Zo erg was het nou ook weer niet.” Zo negeer je het gevoel van de ander en stoppen we met delen wat ons bedrukt. En onderdrukte emoties melden zich op andere momenten in het leven vaak opnieuw (en in intensievere vorm).

Nr. 3: “Ja, maar…” reactie – Irene Moors is hier ontzettend ‘goed’ in. Veel van haar zinnen beginnen met de befaamde ‘ja, maar …’. Een Ja, maar… is een dikke vette ‘nee, want…’. Het is een indirecte manier om jouw mening en oordeel op te dringen. Deze mensen overschatten hun eigen levenswijsheid vaak. Ze zijn vaak vastgeroest in hun overtuigingen en eigen ontwikkeling. Hun ja,maar…toont hun gemis aan inlevingsvermogen.

Please! Mag ik alsjeblieft alle BN’ers in een hulp-show leren hoe wel?
Zo graag zou ik een trainingstraject willen waarin ik BN’ers leer hoe je wél omgaat met mensen met een levensvraag/probleem. Hoe je een basis legt in contact en voorzichtige coachingsstappen zet. Die vooral níet gaan over jouw ik’je en continue met je kop op tv willen…

Ps: er zijn ook wat BN-uitzonderingen waar binnenkort meer over…

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl