En toen ging het Grote Smoezenboek open

door | 15 aug 2018

Een boze teamleider

Teamleider Hans was dagelijks boos en geprikkeld, negatief en gefocust op fouten bij zijn medewerkers. Hans was het helemaal zat, hij voelde zich aangevallen door iedereen, kon voor zijn gevoel niets goed doen en ontliep zijn afdelingsleider en HRM’er al enige tijd. Iedereen beklaagde zich over Hans. Zijn afdelingsleider had hem nu gemaild dat zijn onacceptabele negatieve gedrag zo niet langer kon.

Aan de tafel

Toen de HRM’er het gesprek eindelijk aanging met Hans (achterovergeleund, armen over elkaar, geen oogcontact, korte zinnen, barse toon, fronsend) bleek het lastig om ‘binnen’ te komen. Hans’ Grote Smoezenboek ging open met vele creatieve verklaringen, aannames en smoesjes waarom iets was zoals het was. De luiken over hoe het echt met hem was bleven dicht. Hans wilde zich ter plekke ziekmelden: de relatie met zijn afdelingsmanager was dienmatig gebrouilleerd dat hij zo niet langer kon functioneren.

Hoe kom je binnen?

De HRM’er belde me en vertelde dat het hem niet lukt om achter de echte gevoelens, state of mind, intenties te komen. Of ik hem kon vertellen hoe ik dat deed, hij had het me zien doen tijdens de training Praktisch Leidinggeven.

Alles gaat over veiligheid geven, rapport opbouwen, vertragen en empathie. Verder helpt het als je bijv. gaat wandelen i.p.v. tegenover elkaar zitten. En de vragen die je stelt zijn cruciaal. Mijn advies is: vraag niet meteen bot naar “Wat voel je?” of “Waarom doe je dat?” Veel westerlingen hebben daar moeite mee, zeker mannen. Maar hoe kom je dan in gesprek over wat de ander echt bezighoudt? Des te groter je variatie is in vragen, des te meer kans je hebt over dat de ander zich opent over wat er speelt.

De volgende vragen kunnen je helpen:

 • Hoe is het nu echt met je?
 • Vertel jij eens hoe we hier zo zijn gekomen.
 • Wat gaat er door je heen als je zo’n mail ontvangt? Als X gebeurt? Als Y zoiets tegen je zegt?
 • Welke gedachten houden je bezig?
 • Hoe is dat voor je?
 • Wat heb je nodig?
 • Waarin voel jij je niet gezien?
 • Als jij X reageert, wat is dan jouw (positieve) intentie daarachter?
 • Wat is er teveel, wat is er nu te weinig, volgens jou?
 • Als je ’s nachts wakker wordt waar denk je dan over na?
 • Stel, je voelt druk en/of stress, waar in je lijf merk je dat dan?
 • Wat doe je nu om de druk te ontlopen, te verminderen?
 • Wat gebeurt er bij je aan de binnenkant?
 • Waar heb jij het meeste last van en hoe los je dat op?
 • Wat zou je nu het liefste willen?
 • Hoe komen hieraan voorbij? Wat zou een eerste stap kunnen zijn?

Wil jij als leidinggevende ook leren hoe je echt in gesprek raakt met je medewerkers? Voor mijn coaching op leiderschap en jouw persoonlijke thema’s, bel me vooral: 06 53 70 62 42

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl