Excuses maken in vier stappen

door | 1 aug 2021

Mea Culpa

Eenieder van ons doet soms onhandige, kwetsende, domme of lompe dingen. Iets waardoor de ander een kwetsuur oploopt. Bekennen dat wat je gedaan hebt en je excuses maken is niet zo makkelijk. Velen van ons hebben onderstaande les niet geleerd. Doe er je voordeel mee als je ontdekt dat je de ander te kort hebt gedaan en neem ownership op de volgende manier:

Stap 1. leid in:
“Ik wil graag iets met je bespreken wat me van het hart moet. Ik vind het ook een beetje lastig om te zeggen”.

Stap 2. Feitelijke beschrijving:
“Vanochtend, heb ik [benoem je gedrag of datgene wat je hebt gezegd] en ik kan me voorstellen dat dat kwetsend was voor jou” (ik zat niet goed). Kies dan 1 van de volgende zinnen om duidelijk te maken dat het je spijt:

  • Ik wil daar graag eerlijk mijn excuses voor aanbieden
  • Ik heb dat onhandig gedaan, jij had daar last van en dat kan ik me goed voorstellen
  • Oprecht sorry daarvoor
  • Ik weet niet wat me bezielde, ik had daar beter over na moeten denken
  • Ik had dat niet moeten zeggen/doen, mijn verontschuldigingen daarvoor

Let op: geen aanval op de ander: “Maar jij deed ook X”.

Stap 3. open de dialoog:
“Hoe kijk jij hierop terug, hoe is het nu met jou? Wat betekent dit voor onze samenwerking? Hoe wil jij dat we in de toekomst hiermee omgaan? Hoe kan ik je daarin helpen? Wat kan ik doen om de balans terug te krijgen/dit goed te maken?”

Stap 4. Afsluiting:
“Dank je wel voor dit gesprek. Fijn dat we dit uitgesproken hebben. Dank je wel voor je prettige reactie, ik heb er vertrouwen in dat we er samen uitkomen.” etc.

Pas op: ‘Ja, maar…’ is killing voor excuses maken! Zorg ervoor dat je intentie duidelijk wordt in je gesprek: je wilt de ander iets geven, vanuit zorg en respect waardoor jullie samen weer verder kunnen.

De bouwstenen van excuses maken zijn:

schema excuses maken

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl