Fenomenologisch Kijken

door | 1 okt 2017

Wat is dat nu weer?

Onze westerse manier van kijken stimuleert inzoomen: kijken in detail, focussen op het individuele aspecten, KPI’s en of die formule wel klopt in de Exelsheet in cel C24. Onze artsen zijn bijvoorbeeld in mindere mate holistisch opgeleid, wel specialistisch KNO-arts of Oncoloog. Hoe iets of een mens zich verhoudt in het grotere geheel is voor ons allen daarom lastiger te zien, voelen of waar te nemen.

Het marktpleintje

Onlangs was ik met een goede vriend onderweg. We wilden ergens eten en hij nam plaats op het bankje op het marktpleintje met meerdere restaurants. Hij nam de situatie aldaar fenomenologisch in zich op. Hij observeerde naar wat er zich voor hem afspeelde en hoe hij zich daartoe verhield. Ik daarentegen (met een Bachelor of Science Hotelmanagement op zak) stiefelde van menukaart naar menukaart om op detailniveau te onderzoeken waar ik wat wilde eten. Het bleken 4 P’s tentjes (pizza-pasta-patat en pannenkoeken-niet echt mijn ding als foody/vegetariër). Bij terugkomst bij het bankje vertelde mijn vriend me haarfijn dat deze plek het hem niet ging worden voor ons diner. Tsja…

Waar gaat de fenomenologische benadering over?

Deze manier van kijken ontstond rond 1900 en heeft tot doel het bestuderen en beschrijven van de werkelijkheid zoals deze naar voren komt in de concrete ervaring. Het gaat om verschijnselen causaal te verklaren en ook gaat over de wetenschap van de ziel. Grondleggers zijn de Zwitserse Psycholoog/filosoof Franz Brentano (1838-1917) en Edmund Husserl (1859-1938). Hierbij gaat het over onderzoeken van de activiteiten van de geest van de observator/onderzoeker. Om kort te gaan: “Hoe verschijnt de wereld aan het menselijk bewustzijn”? Zowel theoretisch aanschouwend maar zeker ook emotioneel praktisch betrokken. Waarbij helder is dat als je je verdrietig voelt je de wereld om je heen anders waarneemt en ervaart dan als je vrolijk bent…

Nieuwe hobby

Ik ken mensen die naar een dorpje gaan en hun liefhebberij: Fenomenologisch kijken uitoefenen. Met hun groepje nemen ze waar, observeren en nemen in zich op hoe het daar is, daar op dat marktpleintje vanuit hun perspectief. Zo interessant. Ik ken iemand die dat ook heel goed kan…

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl