Van Flamenco dansen naar schaakles

door | 17 mrt 2016

Op het andere been gaan staan
Tijdens trainingen hoor ik soms: ‘nee, dat ben ik niet, als ik dit zeg komt dat raar over’. Ons brein legt namelijk eerst hazenpaadjes aan in de hersenen via welke het signaal het snelst loopt, pas na veelvuldig gebruik ontstaat die fijne snelweg. Als je een nieuw pad hakt, ervaar je dat als hard werken en onnatuurlijk.

Ons brein en ontwikkeling
De neocortex in onze hersenen zorgt voor de hogere cognitieve functies die nodig zijn voor onze ontwikkeling. Om het geleerde te borgen heeft ons brein structuur en herhaling nodig, nou net het saaie gedeelte van leren. Het je door de fase van onwennigheid heen werken brengt veel rendement en ontwikkeling naar een volgend niveau.

Prikkel jezelf regelmatig
Doorbreek met regelmaat je automatische piloot (hoewel die je veel comfort en zekerheid garandeert). Ons systeem is in staat telkens nieuwe dingen te leren, op welke leeftijd dan ook. Dit heet de growth mindset (versus de fixed mindset: zo ben ik nu eenmaal).

Dat voelt onwennig…
Mijn vriendin kiest bewust ieder jaar iets nieuws als vrijetijdsbesteding. Voor mij in eerste instantie vreemd (mijn waarden zijn trouw en doorzettingsvermogen). Haar jaarlijkse opfrissing brengt haar dat ze over zichzelf leert; het aanboren van latente kwaliteiten geeft haar plezier en vergroot haar zelfverzekerdheid. En het is ook heel fijn om te weten waar je niet goed in bent.

Kijk via onderstaande link om te zien hoe je fantástisch kunt worden als je iets buiten je gebaande baden doet.
Geniet, wees jaloers en lach!

Bijdrage van Erna van Lingen

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl