Gedachte + Gevoel = Gedrag

door | 20 sep 2022

Gedachten

Gedachten vallen uiteen in twee categorieën. Helpende en beperkende gedachten. Helpende gedachten zijn die gedachten die je voorwaarts helpen naar een doel, energie en zelfvertrouwen geven en je moed geven een spannende stap te doen. Beperkende, remmende gedachten zijn de gedachten die je onzeker maken. Die maken dat je je klein maakt, je niet durft uit te spreken of je niet toe beweegt naar een droom of doel die je wilt bereiken. Ze verhogen het stresshormoon Cortisol in ons lichaam waardoor we moeten kiezen tussen Fight, Flight, Freeze of Fawn response.

Gevoelens

Onze gevoelens vallen in grofweg een aantal hoofd emoties uiteen die wij kennen als de 4 B’s: blij, boos, bedroeft (verdrietig) en bang (de moeder van alle gevoelens). De andere emoties komen voort uit deze vier. Wel worden we gestuurd door de constante zorg over: ben ik veilig hier? Wat wil de ander van me?  Alles wat we doen is gestuurd door onze gevoelens en we streven continu naar happy zijn. Wat natuurlijk niet natuurlijk is. Een emotie is niet goed of fout. Hij hoeft alleen maar gevoelt te worden. Niet weggedrukt of onderdrukt. Er met aandacht bij te zijn.

Gedrag

Dat wat we denken en wat we voelen bepaalt ons gedrag. Topsporters kunnen als de beste hun gedachten op groen zetten: ‘dit gaat me lukken’. Daardoor bepalen ze hun eindprestatie. Dus wil je het gedrag van de ander veranderen? Onderzoek hoe ze denken over iets of iemand en wat ze voelen. En dat laatst is in Nederland nog altijd een beetje spannend… praten over gevoelens. Stel de volgende vragen eens om wat meer onder de wateroppervlakte te komen:

  • Welk gevoel krijg jij bij dit onderwerp?
  • Wat doet dat met je, als X gebeurt?
  • Wat gaat er door je heen?
  • Hoe is dat voor je?

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl