Gedragsanalyse voor bedrijven

door | 1 aug 2017

Zelfkennis

Aristoteles zei eens dat “Uzelf kennen het begin van alle wijsheid is”. Veel onderzoeken tonen aan dat individuen die een goede zelfkennis hebben gelukkig en bovenal succesvoller zijn in het leven dat zij leiden.

Hoe werkt DISC?

Er zijn vier te identificeren stijlen te herkennen binnen DISC, ontworpen door psycholoog William Moulton Marston in 1927. Velen gingen hem voor in het herkennen en benoemen van een 4 tal temperamenten (Hippocrates), elementen (Aristoteles) of functies (Carl Jung). Wie kennen immers allen water, vuur, aarde en lucht. Hieronder een bondige schets van de vier stijlen volgens Marston. Ieder mens draagt alle aspecten in meerdere of mindere mate met zich mee:

De daadkrachtige, directe D-stijl

D-Mensen zijn gericht op het snel behalen van resultaten en verkiezen actie boven reflectie op de visie op lange termijn. Ze schatten situaties snel in en zijn in staat daarop vlot actie te ondernemen. Deze mensen zijn assertief en houden van competitie. Om de status quo uit te dagen kunnen ze direct zijn en doortastend. Het zijn doorzetters met grote zelfverzekerdheid en ze bereiken daarom vaak hoge doelen. Een D’er stelt waarom vragen.

De interactieve inspirerende I-stijl

I-Mensen hebben een actieve geest- en vriendelijke non-verbale communicatie. Ze genieten van contact met anderen. Ze houden van verandering en avontuur, zijn speels en positief. Doordat ze creatief denken kunnen I-medewerkers bij uitstek buiten de gebaande paden denken. Ze zijn toekomst georiënteerd en in hun beleving is alles haalbaar en mogelijk in het leven. Ze geven daarom veel energie aan anderen. Een I persoon vraagt wie vragen.

De stabiele en samen-gerichte S-stijl

S-mensen gedijen bij het handhaven van de status quo en rust. Zij streven naar een rustige, veilige en harmonieuze omgeving. Ze zijn vriendelijk, meelevend en empatisch waardoor een ieder zich gehoord voelt. S-mensen bouwen langdurig aan relaties, zijn trouw en loyaal aan de mensen om hun heen. Ze houden van voorspelbaarheid en geven anderen graag de spotlight zodat ze zelf kunnen ondersteunen. Een S-stijl vraagt hoe vragen.

De Consciëntieuze C-stijl

Hier heerst een hoge nauwkeurigheid en controle op processen en ideeën om er zeker van te zijn dat alles met hoge kwaliteit wordt aangeleverd aan de opdrachtgever/klant. Het gaat om inhoud, feiten en praktische oplossingen; men laat zich niet leiden door emoties. Mensen met een hoge C kunnen prima zelfstandig werken en behalen deadlines. Door hen worden wat vragen gesteld.

Het lezen van andere mensen en de communicatiestijl aanpassen op die van de ander is helpend om het contact te verbeteren, de communicatie te optimaliseren waardoor de organisatie-en het team hun doelen makkelijker bereiken.

Coaches van VisiePoint zijn gecertificeerd in het afnemen van DISC-gedragsprofielen

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl