Heb jij vertrouwen in het management? – deel 1

door | 1 jun 2021

Achterdocht

Vaak hoor ik in trainingen of coaching de medewerker zich achterdochtig en oordelend uitlaten over hun management of leidinggevenden. Uitspraken die voorbijkomen:

  • “Ze doen maar, het boeit ze toch geen ene mallemoer.”
  • “Die staan zover af van en het product en onze klanten, weten zij veel!”
  • “Ze luisteren nooit naar de mensen op de werkvloer.”
  • “Ze hebben geen idee wat er echt speelt, ze vragen ons nooit iets.”
  • “Ze zitten gewoon lekker hun eigen zakken te vullen en spelen met hun dure Tesla autootjes.”

Wat er echt gebeurt…

Regelmatig werk ik met Management Teams, Raden van Bestuur of een Raad van Toezicht. De onderwerpen waarop deze mensen zich willen verdiepen zijn dan bijvoorbeeld Leiderschap (met onderwerpen als morele keuzes en systemisch kijken naar de organisatie: kijken naar wat verbindt ons en wat zijn onze waarden?) Of coaching, persoonlijke leiderschap of onderhandelen. In alle trainingen komt integriteit, authenticiteit en respectvol communiceren aan bod. Deze mensen geven elkaar pittige en genuanceerd feedback. Ze incasseren en willen zich ontwikkelen. Ze merken hoe lastig dat is. Vaak zeggen ze dan: “Nu snap ik ook weer beter hoe dat voor mijn medewerkers is als ik iets opdraag. Ik voel nu veel meer mee met hun situatie”.

Een voorbeeld

Tijdens de lunchpauze komt een telefoontje binnen van HRM. Het MT-lid kijkt serieus. Hij vraagt zorgvuldig door op de lastige situatie. Afgewogen onderzoekt hij, weegt bedachtzaam af, vraagt bedenktijd. Hij overlegt in een intervisiemoment met zijn mede MT leden. De sfeer is ernstig. Allen beseffen hoe belangrijk de eindbeslissing zal zijn voor de medewerker, zijn gezin, de collega’s en de organisatie. Alle keuzes worden minutieus gewogen. Niets is oordelend of een eendimensionale beslissing. Geen enkele van de hierboven genoemde uitspraken is aan de orde. Ik denk: “Oh, konden de achterdochtige medewerkers dit maar horen!” Deze MT’ers beslissen met hart & ziel: respectvol en genuanceerd over enorm lastige keuzes. Je moet het maar durven: beslissingen nemen die het voortbestaan van de organisatie beïnvloeden. Ik kan zeggen dat ik in 23 jaar tijd nog NOOIT een MT op een disrespectvol moment heb kunnen betrappen.

“Stel je oordeel uit, wees positief over andermans inzet en bijdrage.
Heb vertrouwen. Waak voor aannames en stel eens een vraag.”

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl