Het 8-voudige pad

door | 1 jun 2017

Eeuwenoud en Nu

Het Achtvoudige Pad komt uit de Boeddhistische Leer en helpt de mens naar verlichting van lijden: het zet uiteen hoe de mens onrust van geest en leven kan opheffen. De acht stappen kunnen in willekeurige volgorde doorleeft worden en versterken en ondersteunen elkaar. Het kan zijn dat een bepaalt element tijdelijk meer ‘vooraan staat’ en op andere momenten naar de periferie van de aandacht drijft. Het gaat erom de stappen zo zuiver mogelijk te doorlopen en in stand te houden tijdens het leven.

De Drie Groepen

De Acht Elementen vallen uiteen in een drietal groepen:

  1. De groep van Wijsheid (wijsheid één en twee)
  2. De groep van Moraliteit (wijsheid drie, vier en vijf)
  3. De groep van Concentratie (wijsheid zes, zeven en acht)

 

Het Achtvoudige pad

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl