Hoe mensenslim ben jij?

door | 20 dec 2021

Samenwerken is van alle tijden

Wij mensen zijn sociale, roedeldieren. We kunnen slecht zonder elkaar en werken op allerlei plekken in ons leven samen. Dat begint al in het gezin van herkomst. Vaak moeten kinderen delen met broertjes of zusjes en onderhandelen met hun ouders over van alles en nog wat. Later oefen je verder in sportclubs, op school en tijdens studies. Als mensen in trainingen komen hoor je hoe lastig dit samenwerken eigenlijk is.

Er zijn echter een aantal dingen die we niet leren te ontwikkelen die samenwerking bevorderen maar die wel essentieel zijn. Hier een aantal mensenslim competenties die onontbeerlijk zijn in samenleven en samenwerken met anderen:

  1. Niet denken in “ik ben okay, jij bent niet okay” maar in: we lossen het samen op, we hebben elkaar nodig om dit vraagstuk te doorgronden en tot een succesvol einde te komen. Samen weten en kunnen we meer dan allen.
  2. Tussen de regels door lezen: we maskeren een hoop maar als je goed kan luisteren hoor je wat de ander nu echt bedoelt. Een machine of robot kan dit bijvoorbeeld niet, hier zijn we als mens uniek in. Kun jij het horen?
  3. De Britten zeggen het zo mooi: “Read the room”. Wij mensen kunnen voelen wat er in de sfeer tussen mensen onderling gebeurt. Kun jij voelen als de sfeer omslaat? En ben je in staat er iets aan te doen? Het veilig en neutraal benoemen helpt dan al.
  4. Verbinding maken: heb jij het vermogen om je daadwerkelijk te verbinden aan anderen? Het gezamenlijke belang te noemen en zo veiligheid te creëren en langdurige relaties te bouwen? Dus tijd te nemen om elkaar te leren kennen met praatje pot en diepere lagen!
  5. Fenomenologisch kijken: in plaats van in te zoomen op talloze details, uit te zoomen en te observeren wat zich aandient. Dus niet meteen oplossingsgericht te handelen maar eerst te voelen vanuit emoties en intuïtie.
  6. Creatief denken: andersdenkenden te vragen mee te denken en oplossingen te testen die buiten de zo vaak benoemde “box” liggen maar die maar lastig geaccepteerd worden. Kun je met een frissen blik onderzoeken?
  7. En je organisatie/team zo in te richten dat taken en werkprocessen ondersteunend zijn aan het creatieve denken, dat alles fluïde blijft en niet star in procedures wordt gegoten (als in beton). En jullie zo samen kunnen blijven reageren op nieuwe impulsen van buitenaf (zoals bijv. Corona).
  8. Cross-cultural samenwerken: het vermogen om samen te werken vanuit diversiteit en verschillende culturele achtergronden zonder daarover oordeel te hebben. Wij Nederlanders zeggen bijvoorbeeld: “ik respecteer je dus ik zeg je de waarheid”. De rest van de wereld zegt echter: ik respecteer je dus ik zeg je niet de waarheid”. Hoe vinden we daar ons pad in?
  9. Virtueel samenwerken: als Corona ons iets heeft gebracht dan is het wel het vertrouwen hebben dat we ook online met elkaar kunnen samenwerken: betrokken, productief en aanwezig. Teams, Zoom, Skype en andere platforms hebben ons geleerd dat het werk toch af komt, dat we elkaar kunnen vertrouwen daarin. En dat collega’s niet eindeloos Netflixen of het huishouden doen (alleen maar).

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl