Hoera, ik heb een blinde vlek!

door | 4 jun 2015

Het ont-dekken van onze onwetendheid
Als trainer/coach zie ik zo vaak dat mensen verrast en ook echt blij zijn met kennis over zichzelf van iets wat ze doen, voelen, denken of zeggen komende van de ander. Simpelweg de waarnemen aan ze vertellen doet veel. Ze zijn vaak verbaast dat iets zomaar zichtbaar is en dat ze dat terug horen van de ander. Iedereen vindt het bere eng, maar feedback kan enorme inzichten brengen en iets verschuiven in de binnenwereld.

Ouder worden = jezelf beter leren kennen
We denken dat we onszelf het beste kennen maar dankzij het Johariraam van de onderzoekers Ingram & Luft, weten we dat er dingen over onszelf bekent zijn bij anderen die ik zelf nota bene niet weet, of me er bewust van ben. Dat is toch raar. Ik leef met mezelf, ‘twentyfour-seven’ en een ander weet soms meer van mij dan ik? Opmerkelijk. Gedurende ons leven leren we over onszelf doordat anderen ons dat teruggeven, en verkleinen die blinde vlek stapje bij beetje.

Waardevolle blinde vlek of incomplete puzzel?
Wat brengt ons die blinde vlek eigenlijk? Wat moet ik met dat ding?
Dankzij onze blinde vlek doen we lekker ons ding in de wereld. Durven we ons uit te spreken, doen soms dappere dingen, stappen op, of stappen aan boord, gaan de interactie aan, of vermijden ze juist. Zonder dat we ons daarvan bewust zijn. Mijn data over mijzelf is dus incompleet en dat is eigenlijk helpend. Als een puzzel zonder bepaalde stukjes. En een vreemde vindt in zijn zakken het ontbrekende stukje. Hij of zij hoort mijn stopwoordje (die ik zelf niet kende), weet dat ik conflict mijdend overkom (voordat ik zelf inzag). Dankzij het puzzelstukje leer ik meer over mezelf.

Fouten maken moet!
Blinde vlekken geven ons ruimte om te bewegen. Ruimte waarin je zonder al je belemmerende gedachten lekker mag oefenen, testen, je fouten gaat maken en doorleven en optimaal gaat leren. Want het is een cliché, maar het is waar: je leert pas van fouten als je ze zelf maakt.
Dus, geniet van je ontbrekende puzzelstukjes, er ie altijd wel iemand die voor je aanlegt. Bedank de ander. Hij geeft je iets heel waardevols terug waardoor jij als een rijker mens verder loopt door je leven.

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl