Hoezo verspilde moeite?

door | 2 feb 2015

We vermorsen wat af

Verspilde moeite, wat ís dat eigenlijk? We zien het als paarlen voor de zwijnen, verspilling van tijd energie of verkwisting van spullen en menselijke capaciteit. Een soort roekeloosheid in het omgaan met hulpbronnen, iets waaraan veel mensen zich vaak ergeren. Klaarblijkelijk gaat iets waardevols verloren in het proces door nalatigheid. Maar ís dit wel zo…?

Je weet maar nooit

In het proces van zogenaamde ‘verspilde moeite’ leren we veel. En je hebt ook plezier. Even heerlijk niet hoeven presteren. Dat geeft ruimte! Daarnaast brengt het nieuwe zelfkennis. Je weet wat je wel kan en wat niet. Zo weet ik na diverse jaren op tennis gezeten te hebben dat mijn oog-bal-racket coördinatie affreus is. Nul talent, idem inzicht met als gevolg demotivatie. Verkwistte moeite? Welnee! Alleen maar waardevolle inzichten! Ik voel me beter bij vooral iets doen zónder bal (een shuttle gaat nog net). Alles met water bleek in mijn leven een hit, op dit moment is dat roeien.
Hoe waardevol is zaken uittesten ook voor opgroeiende kinderen: laten we ze het vooral meegeven dat ontdekken een waardevol en essentieel onderdeel is van jezelf ontwikkelen. En genieten van het falen, naast het vieren van belangrijke successen.

In het proces zijn het de negatievelingen die vaak “verspilde moeite!” roepen. Bij het uitvouwen en benoemen van een nieuw (wellicht “idioot”) doel zijn het anderen die juist de kansen zien, enthousiast aanhaken en hun tijd, energie en kennis & kunde met liefde investeren. En dan, ineens blijkt het onrealistische echt haalbaar. Samen kom je er namelijk wel… en het is nog leuke ook

Als de definitie is..

“Verspilde moeite is het niet zuinig omgaan met natuurlijke hulpbronnen zoals aardgas, grondwater, delfstoffen en schone lucht. Of: het teloor laten gaan van iets waardevols door nalatigheid”. Ja, dan kan ik er inderdaad heel veel mee, want ik ben wel een zuinig meisje: ik zorg graag goed voor onze wereld en al haar bewoners!

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl