Homo Sapiens verklaard

door | 20 okt 2021

De kleurentraining

We hebben vaak de neiging onze ingewikkelde, complexe en continue veranderende VUCA wereld te verklaren en dingen te versimpelen. En ook mensen te versimpelen. Dit doen we door een breed scala aan gedragsanalyses: DISC, LifO, MBTI, Strenghtsfinder, Insights etc. etc. De lijst is eindeloos. En dat terwijl de complexe, genuanceerde grijs- of regenboogtinten persoon zich niet laat verklaren in maar 4 kleuren, of 6 of in twee-assen.

Wat brengt het ons?

Een Gedragsanalyse veel inzicht in waarom patronen en dynamieken in de persoon zelf en tussen mensen lopen zoals ze lopen. Persoonlijkheidsanalyses zijn daarom een krachtig instrument welke diverse kenmerken meet van menselijk gedrag. Het brengt de vaak complexe werkelijkheid van mensen en hun gedrag overzichtelijk en begrijpelijker in kaart. We begrijpen elkaar daardoor beter. Waarom hebben sommige mensen bijvoorbeeld weerstand tegen veranderingen terwijl anderen het juist opzoeken? Waarom nemen bepaalde mensen altijd de leiding en volgen anderen liever? Of waarom zijn sommige mensen zo flexibel en hechten anderen aan procedures?

Wat wordt er onderzocht? Hoe iemand:

  • omgaat met problemen en uitdagingen;
  • anderen beweegt en overhaalt tot zijn/haar standpunt;
  • omgaat met veranderingen in zijn/haar omgeving;
  • omgaat met regels, details en procedures.
  • zichzelf ziet;
  • handelt onder druk en in stressvolle situaties;
  • zich opstelt in en aanpast aan de omgeving.

Wil jij jezelf ook wat beter leren kennen? Bel met 06 53 706 242 voor een gedragsanalyse die je ook goed kunt gebruiken in loopbaanoriëntatie, sollicitatiegesprekken en outplacement.

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl