How to don’t

door | 3 jul 2017

How to don’t

I want to stop
dividing the world
into people who are better than me
(the saints, the heroes, the neighbours)
and people who are not
(the thieves, the murderers, the other neighbours)

It’s just
that I still notice
all the people
who are
better
at
this

Day 19, 2017 of #NaPoWriMo
Bijdrage van Angela van Son

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl