Hulp vragen en aanvaarden

door | 1 apr 2022

Heb jij geleerd hulp te vragen?

Eerst kwam je hulpeloos ter wereld. Pas later ontwikkel je het ik-bewustzijn. Dan besef je dat je dingen zelf moet doen, maar dat je ook hulp kunt vragen en krijgt. Je gaat in die levensfase dingen zelf proberen en weet dat er hulp is om je op te vangen als het even niet lukt. Kun jij hulp vragen en toelaten? Hulp toelaten is omkleed is iets wat we minder leren dan zelf doen. Het is omhuld met eigen beelden en verwachtingen als ook die van de ander. In onze maatschappij vinden we het vaak zwak terwijl hulp vragen juist slim en sterk is. We hoeven niet alles zelf te kunnen. Kijk eens naar jouw leven, wanneer ben jij gestopt met hulp vragen?

Leren over hulp vragen en geven

Soms was er in je leven misschien even geen hulp, of je ouders gaven juist te vroeg hulp. In dat proces ontstaan dan kwetsuren binnen het thema Hulp. Je gaat bijv. anderen wantrouwen. Of je denkt dat als je hulp ontvangt je er iets voor terug moet doen. Bij hulp vragen verlaat je jouw posities en moet je je soms aanpassen aan de ander. Hulp/advies ontvangen brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee: je hebt de keuze er wel of niets mee te doen. Hoe weiger je met behoud van relatie?

Je kwetsbaar op durven stellen

Weet je dat moment nog waarin zich hulp openbaarde die je niet gevraagd hebt maar wel aannam? Vaak missen we dat moment. Dit noemen we Hulp in vermomming.

Trauma’s in het leven zijn formeel geen hulp maar kunnen wel leiden tot iets wat dankzij deze gebeurtenis iets brengt in het leven. Het heeft je op een plek gebracht waar je anders niet was gekomen. Dus daarin heeft het wel geholpen. De enige die dat kan voelen dat ben jij. Hulp vragen en aannemen brengt je dichter bij je zelf. Je stelt je kwetsbaar op en verbind je zo met de mensen om je heen.

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl