Iedere taak heeft een gevoel (en waarom we uitstellen)

door | 1 mrt 2024

Taak = gevoel

Nu lijkt het alsof de titel bedoelt dat iedere taak een eigen gevoel heeft. Maar taken zelf hebben volgens mij geen gevoel. Maar wij mensen wel! Iedere taak die wij op ons nemen brengt een bepaalt gevoel in ons naar boven. Zo zijn er taken in huis die mij plezier brengen, ik vind ze leuk om te doen: stofzuigen bijvoorbeeld. Of wassen. Een machine doet het werk voor me en het resultaat is fantastisch. Maar met de hand afwassen! Welk een verschrikking! De vaat stond in mijn studententijd soms dagen te wachten, tot er geen bestek of borden meer waren. Ik stelde het maar uit want ik liep er zó op leeg.

Taak + gevoel = resultaat

In mijn volwassen leven gaat het om heel andere taken (de vaatwasser is er inmiddels ;-). Elke taak die te maken heeft met mensen geeft mij plezier. Vooral als het voorbij gaat aan de diepte van een vogelbadje. Ik geniet als er openheid is, als we samen durven te zijn, zonder oordeel. Daar kom ik altijd voor in beweging. Maar mijn financiële administratie… ik ben er niet goed in door mijn dyscalculie en maak regelmatig fouten. Dus dat geeft angst en irritatie. Juist door die angst stel ik het lang uit én maak ik meer fouten.

Hoe zit dat bij jou of je collega?

Als je je dus afvraagt waarom iemand uitstelgedrag laat zien… vraag de ander eens welke gevoelens de taak in diegene oproept. Vaak is dat je antwoord. Wellicht kun je de ander helpen in het proces. Hierdoor zullen andere gevoelens optreden die in de toekomst gekoppeld zullen worden aan die taak. Dat is dus een proces van herhalen, hulp aanbieden of vragen. In deze video wordt het kort & bondig uitgelegd.

Succes!

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl