If I were me

door | 1 aug 2019

If I were me
I’d realize how much
all of us
matter to each other
even the ones who can’t feel it.

 

That darkness in your brain
that tells you you’re not good enough
is lying

You can often tell by how hard it works
it sends constant reminders
because it fears you’re not going to believe it

All those little things
your brain claims don’t count –
they make a difference to someone else

Maybe it’s a nod to a stranger
Maybe it’s a like on Facebook
Maybe you made someone smile
Maybe you make someone feel better

When you’re brain is working overtime
telling you that you don’t matter
it knows it lies
otherwise it wouldn’t work this hard

Some days the little differences you make
are the biggest ones
for someone else

If I were me
I’d let you know
I want you in my life
I support you
I care about how you feel
I’m willing to be there in bad times
I’m willing to share the good times
I’m willing to let you know my boundaries
so you know you’re always safe with me
– No lies –
Just my own inadequacies
because I’m human too

If I were me
I’d be grateful for having you in my life
exactly the way you are

By Angela van Son

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl