“Ik ben boos omdat…!”

door | 1 jan 2022

Van 0 naar 10 in boosheid

Simon wil graag de klant goed helpen. Zijn perfectionistische inborst heeft moeite met dingen te doen die een magere 6+ op het rapport scoren. Hij gaat altijd voor de tien. Maar zijn collega’s vinden een nipte voldoende op het rapport wel prima. Simon irriteert zich dagelijks aan het rommelige werk van zijn collega’s en laat dit duidelijk merken. Hij gaat wekelijks uit zijn plaat en ontploft. Collega’s geven aan bang van hem te zijn en vragen om overplaatsing.

Gezonde manier en ongezonde manier van boos zijn

Samen gaan we het coachingstraject in. Simon leert gekanaliseerd zijn boosheid te uiten. We roepen zijn boosheid op door het lichaam in te zetten. Met een foamen zachte honkbalknuppel mept hij zijn boosheid van zich af. Het lucht op. Daarbij gebruiken we de zin: “Ik ben boos omdat…”! We zoeken de balans in doorslaan en woorden kunnen geven aan wat hij voelt. Een uitdaging voor een ICT’er. Hij werkt in een mannenwereld waar over je gevoel praten niet iets is waar ze dagelijks mee bezig zijn. Maar het gaat hem best goed af.

De warming up van ieder gevoel

Ook leert Simon de opmaat van zijn boosheid te herkennen. Hij leert de warming up om te buigen door bijvoorbeeld letterlijk even weg te lopen of koffie te halen waardoor hij afstand en tijd brengt tussen hem en de ander. Ook een gesprek samen met de collega die bang voor hem is in mijn coachpraktijk geeft helderheid. De collega is sterk conflict mijdend. Simon is juist op zoek naar discussie en debat. Samen bespreken hoe ze daar mee omgaan in de toekomst.

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl