Ik spreek graag als tweede

door | 1 jun 2022

Die extraverte haantje de voorste

Je kent ze wel, die collega die altijd als eerste ergens iets van vindt. Het kost ze geen moeite als eerste stelling te nemen en zijn vaak uitgesproken in hun mening. Vaak heb ik ze in de training waarbij ze willen leren op hun tong te bijten en niet altijd als haantje de voorste zich te laten horen. Ze horen vaak dat het irritant is. En als zij de tijd en “lucht” vullen dan komen stillere mensen niet aan bod.

De meelifters

Tijdens een training vertelden anderen echter dat ze dit heel prettig vonden. Zij durfden of konden zelf niet als eerste uit de startblokken komen en de stilte doorbreken. Meeliften op de mening van degene die zich als eerste uitspreekt lukte echter wel. In een meeting komen ze wel als tweede. Ze hebben dan een keuze: ik sluit aan bij de vorige spreker, of ik kan me ertegen afzetten of ik voeg iets toe aan de eerste extraverte spreker.

Inzicht voor allen

Voor de hele groep was dit een verfrissent inzicht. Dat er ook voordelen voor de meer verlegere medewerkers zit. Wel kwamen we tot het inzicht dat het niet een kwestie van altijd moet zijn dat de extraverten de kolen uit het vuur halen. Dus regie hebben over ‘wanneer spreek ik me wel als eerste uit en wanneer niet geeft stijlflexibiliteit. Dus niet altijd in je default stappen. Denk na over welke situatie welke benadering vraagt.

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl