Je pijn delen…

door | 1 aug 2020

Kwetsbaar durven zijn

Voor mensen is kwetsbaar zijn contra intuïtief. We willen sterk zijn en dat wat we aangaan en te dragen hebben zelf dragen. Ongeacht de draagkracht van dat moment. Toch is een hulpvraag voor de hulpvrager en hulpgever verrijkend. De groep is tentatief op wat de ander nodig heeft. Onze eerste neiging is de ander te willen ondersteunen. Hulp geven werkt verbindend binnen de groep. We kunnen het immers niet alleen.

Zorg vanuit dominantie

Maar we zijn minder goed in de zorg vragende medemens in zijn waardigheid laten. In het westen bieden we hulp vanuit het dominante: ik los het voor jou op omdat ik het beter weet: ik geef advies en leg het jou op. Er is vaak mening en oordeel over datgene waarin de ander blijkbaar verzaakt heeft. Hulp vragen blijft vaak een teken van zwakte, zeker vanuit het masculiene perspectief. Kijk naar hoe we omgaan met verslaafden of de zorg van ‘bejaarden’. In plaats van neutraal en waardevrij oprecht te luisteren naar wat de ander intuïtief nodig denkt te hebben. Hij/zij kent tenslotte zijn eigen lichaam en situatie het beste. En dat de ander daar ook naast mag zitten. Dat je samen het pad opgaat van trial & error. Kun je de ander vertrouwen en de persoon die hulp vraagt gewoon volgen en tijdelijk ondersteunen. Zonder daar iets van te vinden…

Le petit bon: het kleine goede

Het kleine goede betekent iets voor de ander wat gekenmerkt wordt door het kleine. Een inlevende blik van de ander vol begrip, het kleine gebaar, voelen wat de ander nodig heeft en dat zonder meer geven. Zonder er iets voor in de plaats te willen ontvangen: vanuit empathie en altruïsme: onzelfzuchtig de ander steunen.

Kijk goed om je heen. Hoe kun jij de ander tijdelijk tot steun zijn? Want er is ook zoiets als gedeelde smart… Het wordt een klein beetje lichter als je rustig luistert en vooral even GEEN oplossingen aandraagt!

Trijntje Oosterhuis zingt het prachtige “Kom maar bij mij” over steun geven.

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl