Je weet niet wat je niet weet

door | 19 mei 2016

Ik vind mezelf een prima manager
Tijdens de intake gaf hij aan geen enkel leerdoel te weten of zijn leiderschapsvaardigheden te willen verbeteren: alles liep lekker. In de technische omgeving waar hij nu 5 jaar leiding gaf aan een groep ervaren engineers kreeg hij nooit klachten dus het moest wel goed gaan, meende hij oprecht.

Hoezo dialoog? Ik adviseer!
Met het Situationeel Leiderschapsmodel als insteek gaan de jong ervaren managers door het programma. Bij feedback geven vallen sommige stil en merken hoe lastig het is om eigen emoties te voelen en te benoemen. Sturend communiceren en advies geven gaat ze makkelijker af. Bij de tool coaching aangeland droogt de laatste stoere mannenpraat op. Oprecht vertellen ze hun zojuist verworven inzicht: “ ik merk dat ik eigenlijk verdraait weinig weet en kan: ik doe mijn team te kort”.

Aan de slag
Tijdens het oefenen raken meerderen ‘op slot’ omdat ze geen open vraag kunnen stellen of actief en waardevrij kunnen luisteren naar de ander. Ook missen ze duidelijkheid en takt in communicatie over wat ze verwachten in gedrag en samenwerking binnen het team. Ze duiken meteen de oplossing in welke learned helplessness creëert. Een confronterende wetenschap.

Coachen en vertrouwen uitspreken
Eén van de junior managers zegt plots te stoppen met leiding geven (ondanks voorbeelden van situaties die hij prima heeft aangepakt). Hij ziet het niet meer zitten. We pakken de gelegenheid beet om te kijken waar het aan schort en wat je inzet om onzekere medewerkers vertrouwen te geven. De groep gaat aan de slag en herstelt het zelfvertrouwen van de teamleider. Veerkracht in mensen is een prachtig goed.

VisiePoint wenst je veel plezier en succes met inspireren, motiveren en durven doorvragen naar wat er echt leeft bij je mensen.

Wil je je verder ontwikkelen bel dan met 06-53 706 242
voor jouw coachings-of leiderschapstraject.

Bijdrage van Erna van Lingen

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl