Kick It Perfectionisme

door | 20 mei 2017

Kick It

Perfectionism is a habit
I’ve never seen anyone
kick it
cold turkey

Bijdrage van Angela van Son
For #NaPoWriMo day 25

Als je wilt werken aan dit thema en/of andere niet-helpende patronen: www.visiepoint.nl/coaching of volg een training “Omgaan met Perfectionisme” welke wij regelmatig verzorgen.

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl