Mijn meest gehate woord…

door | 20 jan 2023

Meestal te onpas

Het woord popt in bijna alle gesprekken op. Zelfs in positieve gesprekken maar daar valt ie dan ook niet op. Maar meestal is het in situaties waar mensen een andere mening hebben dan degene die spreekt. De luisteraar merkt dat niet actief op maar voelt wel op de onderstroom dat er frictie optreed en dat er weerstand optreedt bij de ander. Waarom gebruiken we dat woord zoveel, frequent en gekoppeld aan ergens niet mee eens zijn? Vaak kan het woord conflicten genereren en is het een signaal van de warming-up naar een verhitte discussie.

Ook in gewone spreektaal

Maar daar gaat ie vaak incognito. Zojuist hoorde ik in een tv-programma: ”Ik hoop dat jullie me vertrouwen”. De reactie was: “Maar dat doen we ook”. Het woordje maar is een vuller, een soort stopwoordje die we overal tussenproppen. De ander gaat wellicht meer gas geven om zijn punt duidelijker te maken en zo grotere weerstand tonen. Eigenlijk zeggen we in “goed” Nederlands: “Talk to the hand”.

Hoe ontkom je aan die ellendige MAAR?

Optie 1: de cosmetische oplossing die ook helpt mits niet te pas en te onpas gebruikt. Vervang MAAR door het woord EN. De zin in het genoemde voorbeeld klinkt dan als volgt: “En dat doen we ook”. Zo sluit je bij de ander aan. Het woordje maar doet dat niet:

Ik zeg dit

De ander zegt maar

In het gesprek leg je jouw ja, maar over de inhoud van de ander heen

 

Als je de EN gebruikt doe je dit:
beide meningen bestaan naast elkaar

Optie 2: heel simpel, slik de maar in. Delete hem! Weg ermee! Begin je zin gewoon met: “Dat doen we ook”. De maar kan nl. ook gewoon weggelaten worden. Hij is (veelal) overbodig omdat het een vuller is zoals “eigenlijk”. Maar daar over meer in een volgende blog 😉

PS. Je mag de maar wel gebruiken om iets positief ste benoemen. Dan ziet iets er zo uit: Het is koud maar eigenlijk wel lekker die frisse lucht. Of: Het zijn drukke tijden maar het is nog prima te handelen en ik krijg er energie van.

Succes!

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl