Must read!! De Nederlandse opleidingsmarkt anno 2019

door | 1 apr 2019

Vroeger leren

Weet je nog hoe lang je deed over je Duitse naamvallen? Of de lijst met boeken welke je moest lezen op school? Alle afkortingen van Natuurkunde uit je hoofd leren, daarna begrijpen, doorzien en echt eigen maken? LANG! Je reeg zo je Mavo, Havo, V.W.O. en beroepsopleiding aan elkaar in een acht tot twaalf jaar lang leertraject. De Leer-en ontwikkelmarkt in Nederland is echter nu al enige jaren in beweging.

Nu leren: snel, sneller, snelst!

Er gebeurt nog iets anders: het moet korter, sneller, mega snel. Het moet inspiratievol, rakend, met e-learning of blended learning. Bijvoorbeeld: de meeste bedrijven kopen korte ‘bouwstenen’. Er wordt massaal gekozen single loop leren: bedoelt voor eenzijdig oplossen van problemen van toenemende veranderingen in de organisatie. Wat digitaal kan moet digitaal: E-learning en Zoom of Skype- bijeenkomsten, wel praktijkgericht aan de slag met acteur en heel misschien coaching op de werkvloer. Ambitieuze eindtermen/leerdoelen die hierbij worden genoemd zijn: inspirerend leiderschap, coachend leiderschap, impactvol je team leiden, uitstraling hebben als leidinggeven, zelfreflectie en vitaliteit. En dat met 1 dagdeeltje elkaar face to face ontmoeten…

Double of triple loop leren?

Bij double loop leren wordt er dieper op de oorzaak van het probleem ingegaan aan de hand van feedback (hier komt de zelfreflectie om de hoek kijken) en naar handelen in het verleden. Het gaat om het oplossen van complexe problemen zoals organisatie context, systemisch kijken, organisatieshifts in een uitdagende maatschappij. Want gedrag uit het verleden is de beste voorspeller voor de toekomst. Bij triple loop leren worden 1 en 2 met elkaar gecombineerd en kijken we naar de waarom: hier gaan we voor transformatie. Vragen die gaan over “Wie ben ik, wat zijn mijn kernwaarden, leef ik deze en wat maakt mij als mens kenmerkend (talenten, waarden, wat is mijn opdracht, wat heb ik te geven: waarom ben ik hier op aarde?). Bron Donald Schön en Chris Argyris.

Veel bureaus

bieden Single loop trajecten aan met eindtermen van triple loop leren. Dus niet vertagen, onderzoeken, voelen, denkpatronen herkennen en veranderen. Nee, tempo en druk! Geen modules meer (op een rustige plek waar reflectie veel makkelijker gaat dan dichtbij de werkplek met alle waan van de dag) met follow up blokken. Hooguit een eendaagse, heel soms een tweedaagse maar dan zonder terugkomdag. Maar het leerrendement moet hetzelfde zijn als vroeger. De een biedt het aan als eendaagse, de ander als tweedaagse, maar kijk, er is er vast 1 die het nog korter en goedkoper kan. Bedrijven willen graag Aldi prijzen voor Bijenkorf kwaliteit en service…

Afwentelen op de trainer/coach

Slecht ingerichte, gebrekkig gecommuniceerde trajecten waaraan hoge eisen gesteld worden komen bij de trainer in de zaal terecht. Daar wordt het goud gesponnen, de echte inspiratie gecreëerd. De medewerker zet zijn voorzichtige stappen. Trainers betalen de prijs van hoge werkdruk, grote verwachtingen van klant, deelnemer en opdrachtgever (de trainingsbureaus) tegen een veel te lage dagdeelprijs. Dankzij hoge overhead en raamcontracten waarbij op zeer korte termijn groepen die niet volkomen zelfs teruggegeven kunnen worden, zonder kosten. De freelancer achterlatend met een gat in zowel agenda als financiën. Trainers hebben de klant niet gesproken (of evalueren niet mee) en de deelnemers niet kunnen vragen wat zij nu echt nodig hebben. De kritiek als de behaalde doelen niet worden gehaald moeten trainers incasseren. Met het risico om niet meer gevraagd te worden als ZZP’er.

Frustratie

Vorig jaar rondde ik zelf een bachelor af voor Coaching. In jaar twee rij ik met mijn maatje naar de Intensive van 4 dagen (jawel, het bestaat nog!) en onderweg in de auto delen we onze frustratie en deceptie over ons eigen trage ontwikkeltempo en lage leerrendement. Wat duurde onze zo verlangde verandering lang! Waarom kon dat niet sneller? Ik wil toch immers zo graag? Nu weet ik: OMDAT DAT NIET ANDERS KAN! Een professional, een mens, een brein, een ziel, een hart, een lichaam heeft tijd nodig. Eerst om op de nieuwe plek te landen, tot rust te komen (een bang mens kan niet leren namelijk) en de trainer en andere deelnemers leren kennen (ben ik hier wel veilig?) Kat & Boom te bekijken, nadenken over wat je misschien wel of liever niet wilt delen, beter op de tribune blijven zitten of toch iets doen in de arena? Deelnemers voelen daarnaast de druk van in zeer korte periode goed moeten presteren bij terugkomst op de werkvloer.

STOP!

Dus… grote multinationals, HRM’ers, CEO’s en anderen die single loop leertrajecten inkopen voor je medewerkers, ik richt me tot jullie: houd op het inkopen, creëren, willen van korte opleidingstrajecten met bizar ambitieuze leerdoelen. Laat je leidinggevenden geen lijstjes aftikken of budgetten per se opmaken. Stop met het verzamelen van korte trainingen die mensen leuk op LinkedIn kunnen zetten maar geen echte gedragsverandering teweegbrengen. Geef je mensen echt tijd om rustig te groeien. Denk aan gras: trekken of pushen geeft geen hogere groeicurve. Echt niet. Dankzij rust en vertragen (juist buiten de waan van de werkdag) ontstaat langzaam een geweldig iets: een lerend, wijs, inspiratievol mens, een prachtige krachtige bloem (zie foto).

 

Wat als ik investeer in mijn medewerkers en ze gaan weg?
Maar wat als je niet investeert en ze blijven…?

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl