Nou moet het maar eens over zijn…!

door | 20 sep 2023

De leidinggevende wist het niet meer

Een medewerker – die een moeilijk leven had gehad – creëerde een probleem op de werkvloer. Hij was negatief, passief, roddelde en bemoeide zich met zaken die hem niet aangingen. Tijdens de coaching vertelde hij voorzichtig over seksueel misbruik, instabiel stamgezin, narcistische partner en met een enorme schuld uit de scheiding komen met vier kinderen. Tijdens werk waren er gaandeweg verschillende gedragsproblemen ontstaan en de leidinggevende ’s geduld was op. Hij wist gewoonweg niet hoe hij om moest gaan met deze medewerker.

Wat de leidinggevende echter niet wist…

Dat mensen die trauma overleefd hebben roddelen als normaal gedrag zien omdat dit een situatie was waarin ze opgroeiden. Omdat er niet naar ze geluisterd werd moesten ze op een andere manier communiceren. Inmiddels is bekend dat trauma survivors niet geloofd worden ze maar blijven vertellen en veel woorden gebruiken in de hoop dat ze eindelijk gehoord worden en erkenning krijgen voor wat hun overkomen is.

Remedie: zachtheid en begrip

Kun jij oordeelvrij luisteren naar verhalen uit het verleden? Naar wat de ander overleefd heeft? Zonder iets kwetsends te zeggen als: ‘Waarom ging je niet weg uit de relatie?”, “Volgens mij overdrijf je”, “Ik denk dat je alleen maar aandacht wilt”. Want dát zijn de reacties die de Survivor (stop met denken in slachtoffer) vaak genoeg heeft gehoord. De enige remedie is: oprecht luisteren, ‘zijn’ met en voor de ander, met empathie, en eerlijk zeggen: “Ik kan niet voorstellen hoe dat voor je geweest moet zijn, mijn jeugd en huwelijk zijn gelukkig anders verlopen. Ik ben onder de indruk hoe je dat alles te boven bent gekomen”.

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl