Persoonlijk (online) meditatie platform 30NOW

door | 1 jun 2019

De zomer van 2015. Dat was de periode waarin ik besloot om mediteren een “serieuze kans” te geven met het installeren van de app Headspace. Alle clichés en vooroordelen even achter me laten en Andy, de meditatie-begeleider bij Headspace, zijn werk laten doen.

Tijdens de eerste audio-geleide meditatie sessies stapelden de irritaties zich al flink op. Afdwalende gedachten over mijn agenda van morgen en weer terug naar de ademhaling. “Adem ik nu wel goed?… Ik moet de was nog ophangen… Nee shit, terug naar de ademhaling. Pffff…” Onderwijl hoorde ik achter de herrie in mijn hoofd Andy’s rustige stem waarbij hij met leuke herkenbare video’s mij toch weer motiveerde om vooral door te gaan.

Ik zette door en zo nu en dan kon ik mijn focus kort bij de ademhaling houden. Soms drie seconden, soms zes seconden. Korte ogenblikken waarmee ik heel kort mijn gedachten en emoties leek te kunnen observeren in plaats van ermee te identificeren en ze te veroordelen.

Wauw, dit is te gek! Maar bij de daarop volgende hindernissen kon ik lastig overweg met de instructies en zendmodus van Andy. Want hoewel zijn motiverende stijl goed werkte, was Andy onzichtbaar als ik vragen had over de zeurende pijn in mijn onderrug of de soms heviger wordende onrust tijdens het mediteren.

Enthousiast pakte ik mijn creditcard om toegang te krijgen tot de wereld achter de betaalmuur van Headspace. Maar tot mijn verbazing bracht dit mij niet meer dan een overload aan meditatie-programma’s. Meditatie-programma’s over zelfvertrouwen, minder stress, beter slapen, ja ik wil het! Allemaal! Maar waar wordt ik gelukkig van? Oftewel, keuzestress! Toen ik daarbij ook behoeften kreeg aan een andere stijl en stemgeluid dan Andy had ik de app al snel verwijderd.

Toch ging ik mij verder verdiepen in meditatie en het boeddhisme met boeken en lezingen op YouTube. Daarbij sloot ik zo nu en dan aan bij groepsmeditaties op locatie, maar zelf kunnen bepalen waar en wanneer je onder begeleiding mediteert, zorgde er bij mij voor dat ik bleef zoeken naar een betere meditatie app. Tot mijn verbazing was er teveel van hetzelfde. Onpersoonlijke meditatie-archieven met eenzijdige stijlen en vaak ook nog eens in een stoffige, zweverige gebruikservaring.

Vanuit de overtuiging dat online meditatie voor iedereen toegankelijk en persoonlijk kan zijn, begon ik in 2017 met de eerste voorbereidingen om een nieuw online meditatie platform op te zetten.

Na veel gesprekken en samenwerking met meditatie-beoefenaars, begeleiders en mensen met een, laten we zeggen, skeptische houding richting meditatie. Was het begin dit jaar, op 10 januari zover.

Het online meditatie platform 30NOW is van start gegaan om meditatie voor iedereen toegankelijk te maken. Via 30NOW.nl kun je meditatie voor iedereen ervaren met het (gratis) stapsgewijze 30 dagen programma onder begeleiding van Joost van den Heuvel Rijnders of Mariëtte Verhoef. Gedurende 30 dagen wordt je iedere dag 15 minuten begeleid door middel van een unieke (audio-)geleide Dag-meditatie. Daarbij sta je in direct contact met de begeleider die je volgt waardoor je altijd je vragen kunt delen.

Stapsgewijs worden meer begeleiders toegevoegd aan het platform zodat je als deelnemer verschillende stijlen en stemmen kan gaan ervaren. Daarbij vind je het kernaspect van meditatie, leven in het nu, continu terug op het platform. Naast Dag-meditaties organiseren de begeleiders bijvoorbeeld ook Live Meditaties en Live Lezingen. Op deze manier kun je de kracht van het nu nog sterker ervaren waarbij je zelf onderwerpen kan insturen die ertoe doen.

Ik hoop van harte dat meer mensen de kracht van persoonlijke meditatie gaan ervaren via 30NOW.nl want meditatie is geweldig waardevol voor iedereen.

Dirk Wolbers
30NOW

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl