Positief tegenovergestelde

door | 1 dec 2022

Polariseren

Wij Nederlanders zijn er goed in. We denken regelmatig in zwart-wit termen: goed-fout, min-plus of de ander heeft ongelijk, ikzelf gelijk. Het kan ons ook zo vastzetten op de barricaden en brengt ons in conflict. Hoe zou het zijn als er een derde dimensie is die we over het hoofd zien? Die nuance brengt en waar we allemaal baat bij hebben?

Onze ouders

… brachten ons vele waardevolle eigenschappen bij. Met de beste intenties. Vaak schemeren hun waarden door in onze eigen waarden. Vaak zijn dat waarden die veel energie vragen. Doorzetten bijvoorbeeld is in onze Nederlandse core value ingebakken. We denken dat opgeven het tegenovergestelde is van doorzetten. En dat willen we natuurlijk niet.

Ook eerlijk zijn is belangrijk in ons land. Nederlanders staan echter in de rest van de wereld bekent als bot. Wij zeggen: “Ik respecteer je dus ik zeg je de waarheid”. De rest van de wereld zegt: “Ik respecteer je dus ik zeg je niet de waarheid”. Zelfde thema, ander gezichtspunt.

Dit soort tegenovergestelden wordt gekenmerkt door een wel-niet. Er bestaat echter ook een positief tegenovergestelde. Huh? Hoe zit dat dan? Het vraagt een beetje omdenken. Ik geef een paar voorbeelden:

Thema Negatief tegenovergestelde Positief tegenovergestelde
Doorzetten Opgeven Kiezen wanneer iets er niet meer bij kan (dus voelen) en dan bewust kiezen om soms iets te laten
Eerlijkheid Liegen Om de relatie en de ander niet te kwetsen gebruik te maken van een “white lie” of iets even niet zeggen (binnenhouden)
Altijd je best doen De kantjes ervan aflopen Ik kies wanneer wel en wanneer ik geen 100% hoef te geven. Als het je waarden raakt: dan wel, is het onbelangrijker: dan is 80% ook prima
Hard werken Luiheid Hoe is mijn draagkracht op dit moment? Mag het ook een tandje minder, trager?
Zorgen voor, de ander helpen Egoïsme Selfcare! Ik mag voor mezelf kiezen wat verhoedt dat ik in een burn-out (of erger…) terecht kom.

Yin & Yang

Eigenlijk vallen ze in elkaar als Yin en Yang. Ze horen bij elkaar. Ik wil pleiten voor dat een opgroeiend kind alle drie de dimensies leert. Want ook het negatief tegenovergestelde brengt iets. Luiheid is bijvoorbeeld het voorland van geniale ideeën geboren laten worden. Kinderen die zich vervelen zijn daarna meer in staat creatief te zijn. Ze leren op zichzelf te leunen (en niet geëntertaind te worden door een volwassene) en invulling te geven aan hun tijd. Vooral breek ik een lans voor het positief tegenovergestelde. Denk zelf eens na over die van jou en laat het ons weten. Dit kan via: info@visiepoint.nl.

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl