Sjampionnen eet je niet

door | 1 jan 2017

Een prachtig land
Nederlanders zijn oplossingsgerichte mensen en dat heeft ons een prachtig land gebracht. Er liggen speigelgladde fietspaden met eigen stoplichten (iets waar mijn Griekse vrienden ‘flabbergasted’ over zijn). We hebben een zorgsysteem welke (ondanks aanpassingen en uitkleding) nog steeds de beste ter wereld is. We hebben een goed onderwijs systeem en ons land is het land waar internationale bedrijven en investeerders hun bedrijven willen vestigen. We doen het onwijs goed!

Kritische blik levert veel op
En we kijken met een kritische blik: wat is er te verbeteren? We kijken voorbij aan wat er al goed geregeld is, en vinden datgene waar het schuurt, waar fouten zitten en waar geld, tijd en energie te besteden is om de gebreken op te lossen. Actie gedreven, vanuit urgentie Nederland in en aan het werk! Nu!

In dat bouwen, verbeteren en innoveren van falende onderdelen vergeten we echter iets ontzettend belangrijks. We veronachtzamen waarderend te kijken. En ontzeggen onszelf en de anderen om ons heen een trots gevoel, blijdschap, energie en vreugde (dé bron van energie welke in het lichaam vrijkomt door de aanmaak van de beloningsstofjes endorfine, dopamine, oxitocine en adrenaline). Zo kunnen we het volgende lastige vraagstuk veel beter aan.

Toppie en Goeh gedaan…
De meeste leidinggevenden zijn om na dit onderdeel in het trainings-of coachingstraject. Observeren en waarderend kijken lukt dan nog wel. Maar ja, dan nog zeggen. Hoe doe je dat? Dat voelt heel raar. “Zo ben ik niet” hoor ik vaak. En ‘toppie’ of ‘goed gedaan’ is te kort en bondig. Lastig hoor, voor een Hollander. In de training leer ik de ander hoe ze echt gefundeerd, gemeend (nooit onecht!) en rijk in contact (non-verbaal en taal) de ander warm terug geven wat het zo bijzonder maakt wat hij/zij ‘aan de tafel brengt’ en wat dit voor positief effect heeft op de mensen (collega’s, team, organisatie, leidinggevende en klant) om de ander heen.

Sjampionnen eet je niet…
Wil jij ook leren wat sjampionnen te makken heeft met bovenstaande? VisiePoint geeft training en coacht professionals op dit gebied. Meer informatie via info@visiepoint.nl

Van harte welkom!

Bijdrage van Erna van Lingen

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl