Speels Ondeugend of Angstig onveilig…

door | 20 feb 2020

Pas op…

In het team zorgt spontane collega Karel voor luchtigheid en humor. Maar Karel schuift vaak op naar sarcasme en gedrag waar hij zelf plezier aan beleeft (en het ziet als spelen) maar wat de ander als onveilig ervaart. Karel plaatst zich machtiger dan de andere leden van het team en komt superieur over. Meerdere teamleden gaan hem inmiddels alert uit de weg en zijn op hun qui vive als hij in de buurt is.

De bovenstroom en onderstroom

Tijdens de teamtraining zie ik Karel ‘op de tribune zitten’. Achteroverleunend en weggeschoven van de tafel, zijn ogen schieten heen en weer: hij registreert alles. Hand onder kin, wenkbrauwtje welke hooghartig omhooggaat, rollen met de ogen, zijn smalende lachje als iemand iets zegt… Hij ‘vindt’ veel en zijn oordeel is duidelijk. Onverwacht komt hij sarcastisch uit de hoek. Humor die ten koste gaat van anderen. En hij is dus de enige die lacht…

Eerlijke feedback veilig gegeven

Een collega raapt moed bijeen en vertelt wat Karels aanwezigheid en energie doen met hem. Hij beschrijft kort, waardevrij en zuiver Karels gedrag. Karel kan hem daardoor horen. Hij reageert met “ja, maar…“-zinnen maar de rustige toon van de collega werkt. Hij is verbaasd over de feedback. En heel langzaam dringt het door.

Inzicht

Karel spreekt me in de pauze aan: hij vindt het een interessant thema wat zich heeft ontvouwd deze training en is er al vol mee bezig. Samen onderzoeken we waar de rand van zijn charmante humor overgaat naar manipulatief, oordelend sarcasme. Wat zegt dit over hem? Onveiligheid creëren in het team is niet zijn doel. Hij wil een leidinggevende positie in de toekomst en dit staat het in de weg. En hij wil eraan werken en gaat een goede coach zoeken.

Wil jij ook je thema’s die je in de weg staan onderzoeken? Bel dan met: 06 53 706 242 en maak initieer je eigen ontwikkeling.

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl