“The Ghost of I’m Not Good Enough“

door | 4 mei 2016

The Ghost of I’m Not Good Enough

The ghost of I’m not good enough
said he wanted to talk to me

Are you sure, I asked
I’m kind of busy right now

He said he wanted to tell me something
Do I really need to know this, I asked
I’m kind of busy right now

He said it was urgent
Do I really want to know this, I asked
I’m kind of busy right now

The ghost of I’m not good enough nodded

I’m sure, he said
You really need to know this
It’s a matter of life and death
especially if you don’t want to know this

All right, I said,
What’s the matter?

You’re not good enough, he said

I’m kind of busy right now, I said
It’s urgent
I’m sorry, did you say something?

You’re not good enough, he said

I’m sorry, what’s your point, I asked
What does this have to do with my life?
What does it have to do with my death?

I’m not good enough, he said
When you listen, you give me life
If you ignore me, it’s my death

 

 

Bijdrage van Angela van Son

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl