Tig manieren om een onprettige dynamiek te stoppen

door | 1 mei 2021

Spannende meeting?

Ken je dat, een overleg waar de temperatuur flink oploopt? Diverse mensen gaan de barricaden op om hun standpunt te verdedigen (lees: herhalend en drammend uitleggen). Er wordt niet geluisterd, geen vragen gesteld, het tempo loopt flink op en je kunt niet echtmeer helder nadenken om te pareren. Je voelt je aangevallen in de discussie, hebt de neiging om af te haken en letterlijk weg te lopen van de tafel.

Doorknip de dynamiek!

Wees je verzekerd van het feit dat als jij niet kan nadenken, het voor de ander(en) ook lastig is om scherp te blijven. Tenzij het gaat om ratten in onderhandelen. Zij sturen er juist op aan. De meeste mensen zijn vaak bezig met scoren op de korte termijn en verliezen daarbij de relatie op lange termijn uit het oog. En die kan beschadigd raken zonder dat we het merken. Wat kun je nu zeggen en doen om deze niet-helpende dynamiek te stoppen? Gebruik de knip-techniek: gebruik non-verbaal een remmend/stoppend gebaar en:

  • voel wat jij nodig hebt: ik wil dit graag op een andere manier voortzetten
  • spreek je wens uit: zullen we dit bespreken op een iets rustiger tempo?
  • gebruik je waarneming: ik merk dat dit een pittige discussie is, merken jullie dat ook?
  • spreek je gevoel uit: ik krijg het gevoel dat dit voor niemand helpend is
  • noem het gezamenlijk belang: wij zijn hier bij elkaar om…

of gebruik 1 van onderstaande zinnen:

  • Ik denk dat we zo lastig tot een overeenkomst te komen
  • Okay, stop even. Laten we hier even pauzeren.
  • Ik heb het er moeilijk mee hoe we met elkaar praten. Hoe is dat voor jou/jullie?
  • Ik merk dat er geen beweging zit in de discussie. Het feit dat we focussen op X maakt dat we andere belangrijke informatie misschien missen.
  • Dit is niet makkelijk, geloof ik, zoals het nu verloopt.

Ontwikkel ook je eigen handige knip-zinnen. En laat ze ons weten. In onze training Onderhandelen en Conflicthantering kun je oefenen met acteur om je eigen draai eraan te geven. Geef je meteen op via info@visiepoint.nl of bel met 06 53 706 242.

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl